.تازه یکبار گفته شد تا این کتاب نوشته می شود امکان ندارد من ...

.تازه یکبار گفته شد تا این کتاب نوشته می شود امکان ندارد من ابلیس که هیچ‌عیب خصلت برای باور بشوم آنچه است بعد آن است که امتداد یعنی این‌ کتاب نباشد که این کتاب امتداد همه ی مسائل است و تازه کسانی غیر از روند اثبات ملاک دار بهشت می روند اما "به طوری که" از کسانی که ذهنیت شبیه ما دارند و محصول ما را قبول دارند حتی می توانند به اهل سلوک رسیده اما (از تقرب) اهل حقیقت نیستند به این گروه مسلم (و مومن از مسلم و اولیاء از مومن مسلم) می گویند پس کلید ورود به بهشت سه مسئله است که یا اهل حق(یقت) باشد یا مسلم باشد یا آزاده باشد که آزده بالاترین درجه اش بران (نیکان) آزاده که بهشت بی درجه (سطحی) است و مسلم (نائب امام عصر (عج) یا از مسلم است یا از اهل حق(یقت) است اگر دراهل حق(یقت) یا کسانی که از حقیقت (اهل حقیقت مسلمان ناب انقلاب اسلامی وناب امام خمینی (ره) هستند) ندارد حتما از مسلم است البته نائبیت اهل حق ازنائبین آخرالزمان سرآغاز می گیرد(قبلش فقط یک نم بادی خرده دارند)اما اینکه اهل مسلم ازعقل نظری رسیده است واهل حقیقت ازروال اثبات ملاک یامعنایی کلمه ی حقیقت رسیده است وگرنه محصول یکسان است هردو به ریسمان دین مبین اسلام ناب محمدی ناب امام خمینی(ره)چنگ میزنند اما تنها اهل حقیقت میتوانند درامتداد درعمل به اهل مهدی هم برسند وگرنه آخرین درجه ی اهل مسلم سلوک است اینگونه تقسیم بندی مسلم وآزاده واهل حق(یا مسلمی که به جای راهکرد عقل نظری عقل معنایی حقیقت کلمه ی حقیقت را داشته است)که بهشتی هستند را درسخنان معصومین پیدا می شود اینان بهشتی هستند هرکسی دراین سه نیست هلاک است که خوشبختترینشان اهل حقیقت هستند البته اهل حقیقت خود را به خاطر خوبتر درهدایتگری به حق بودن هیچ موقع نبود قبلی را نزند بلکه بداند بهشتی پایین تر هم هست وپایبن تر مسلم محقق وآزاده جهنمی نیست جزء نداشتن کلیدش که داشتن ذهنیت این کتاب ویا شبیه آن است که قبل ازآمدن این کتاب بوده است اما به این اهل حقیقت به جامع درملاک انسانی نبوده است مثلا درتمثیل قبل از انیشتن رخ داد کنش فیزیک بوده وحتی مطرح هایی برای اثباتش بود و بسیارش به مسئله داشته است اما به این معنای جامع اثبات باشد نبوده است فقط اینکه آن مسئله ی تجربی و قابل تغییر باز هست اما این مربوط به مسئله ای الهی درمعنا است واین آخرین روال اثباتی که بهترین ازاین یافت نشده وبهترین نامیدن این کتاب پس ازحقیقت ومکنون استدلال خدا درملاک انسانی است چنین است که کسی که این کتاب را نمی پذیزد با نپذیرفتن وحی برابری دارد هرچند وحی نیست اما وحی آمده ی دقیق روی ثابت درملاک انسانی است واین کتاب یافته ی دقیق روی ثابت درملاک انسانی است همانطور که قرآن کریم که کلام الله است مغایر نمی شود این کتاب قدس مکنون هم غیر نمی گذارد آن را خدا به حضرت محمد(ص)نگذاشت این را دست خدا یا حضرت مهدی(عج)به ما نگذاشته است تفاوت آن است که کلام الله سخن موضوعی خدا است واین کتاب برهانی برای دین آن است که برهان میخواهد که هم این کتاب قرآن در کتاب مکنون مروارید وجوهرش پنهان شده است البته جریانی که کسی که ازاین کتاب جزیره ای فقط منفی آن گیرد آیا جزء این انتظار است که وضعی همچون سلفی که به قرآن داشت وکفار به بهانه اش وارد نشود بیابد؟بعضی می گویند قرآنش هم نپذیرفتم چه برسد این کتاب عجیب نگیرید این کتاب درواقع بگویم اگر قرآن ودین خطوط راه مقدس وخدا هدف مقدس این کتاب نقشه مقدس است و تازه که بخشش بی پایانی که درملاک انسانی نباشد حتی اگر تحلیلی براساس داده ی عینی هم باشد باطل است مگر بخششی که بی پایان درملاک انسانی(خیر افضل وشر اندک)است قصد میوه ی ممنوعه نکند که کسی ازآن قصد میوه ممنوعه کند مثلا جاودانگی خدا بخواهد ویا خوب مطلق باجسم ضعیف بخواهد که انگار خدا درکالبد انسانی نه روح از خدا که فرق دارد با خدا درجسم که همین شناخت باشد با این شناخت بی پایان بخشش بکند فیروزه ای است نه آبی یخی و خود این پشتوانه ملاک وامتدادش را معمولا داشته باشد چون بعد آن تقوایی با عمل نیکان بدارد درکل جمع بشود از اهل نظر می شود که اولیاء خدا است همانا اینان سعادت را دارند وتازه دانسته فساد عملی بهشت می رود اما فسادی که این خود پشتوانه ی ملاک و امتدادش نداشتن است همانا بهشت نمی رود یعنی ستمکار وضعی بهتر درمعاد از مبنا عشقی دار و کفر حامیش دارد می باشد.و لبیرال افراطی آبیش به طور متمایز پررنگ نیست بلکه کمرنگ است مذهبی نداریم شما مهدوی خواه هستید ؟ کسی بخواهد دین دار است معنوی اگر تسبیح بیرون است من هم نیستم اگرسیاسی پُز روز است نه زیرکی من هم سیاسی زیاد نیستم فقط دیندار اصول دینی است وذهنیتش است اگر فرهنگی هرنقاشی و موسیقی تحلیل و فیلم و...است خوب من هم فرهنگی هستم وچیزی که قطعش کردید چون پشت لبخند کاملا راست مشخ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است