ویژه کنید
عکس و تصویر امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز نیوجرسی #آمریکا: آمریکایی‌ها سربازهایشان را می‌فرستند #عراق و در آنجا ۱۰ ...

امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز نیوجرسی #آمریکا: آمریکایی‌ها سر...

امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز نیوجرسی #آمریکا:
آمریکایی‌ها سربازهایشان را می‌فرستند #عراق و در آنجا ۱۰ هزار نفر را می‌کشند..
و بعد در کنگره ایستاده برای آنها نیم ساعت به عنوان #قهرمانان کشور دست می‌زنند.
اما اینجا ما سربازهایمان را به #سوریه می‌فرستیم..
و بعد پشت سر آنها حرف بد هم می‌زنیم و می‌گوییم آنها در سوریه چکار می‌کنند..
بزرگترین نهاد مهندسی در #آمریکا army corps of engineers یا سپاه مهندسی ارتش است.
یعنی آمریکا هم #خاتم_الانبیا دارد. کسی بر سر آنها(داد) نمی‌زند.
--

Loading...