ویژه کنید
عکس و تصویر -مَن خُودَم بِه خُودَم میگَم عآشِقِتَم دُو ثآنیِه بَعدِش خَندَم میگیرِه شُمآ چِجوری دوست دآشتَن‌هآیِ ...

-مَن خُودَم بِه خُودَم میگَم عآشِقِتَم دُو ثآنیِه بَعدِش خَندَم میگیرِه شُمآ چِجور...

-مَن خُودَم بِه خُودَم میگَم عآشِقِتَم
دُو ثآنیِه بَعدِش خَندَم میگیرِه
شُمآ چِجوری دوست دآشتَن‌هآیِ بَقیِه رُو بآوَر میکُنین؟!ッ😐 👐

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...