ویژه کنید
عکس و تصویر نمیدانم که من به وقت کدام ساعت دلتنگی کوک شده ام که هر شب همین ...

نمیدانم که من به وقت کدام ساعت دلتنگی کوک شده ام که هر شب همین...

نمیدانم که من به وقت کدام ساعت دلتنگی کوک شده ام که هر شب
همین لحظه، همین ساعت به تو فکر میکنم.
#آرمان_تمسکنی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...