زیبا باشزیبا زندگی کنزیبا بیندیش زیبا بخندتنها راهزنیکه دارو...

زیبا باش

زیبا زندگی کن

زیبا بیندیش
زیبا بخند

تنها راهزنی
که داروندار آدمی

را به تاراج می برد
اندیشه های
منفی خود اوستدانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...