ویژه کنید
عکس و تصویر 🌷 دوست متولد ۲۵ بهمن تولدت مبارک @sosan...2017 امروز روز توست، روز میلادت دنیا تبسم ...

🌷 دوست متولد ۲۵ بهمن تولدت مبارک @sosan...2017 امروز روز ت...

🌷 دوست متولد ۲۵ بهمن تولدت مبارک

@sosan...2017
امروز روز توست،
روز میلادت
دنیا تبسم کرده است
امروز با یادت
امروز بی شک آسمان
آبی ترین آبی‌ست
چرخ و فلک همچون دلم
درگیر بی تابیست😌 🍰

🌷 میلادت مبارک دوست مهربانم🌷

🌺 🍰 🌺 🍰 🌺

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...