عکس و تصویر زِندِگی مِه غُصَه و دَردِنراهِ خوشی اَز رو مِه بَن...

زِندِگی مِه غُصَه و دَردِن
راهِ خوشی اَز رو مِه بَندِن
هَر جا بِرَم پا خُو بُنُسوم
راهِ خُوشی بَندِن
بیزارُم خُدا اَز زِندِگانی
دَردِ دِلِ مِه تُو خوب اَدونی
زِندِگی مِه آتِش نَگِفتِن
قِسمَتِ مِن هَمطور نِوشتِن
بی کَس و تَنها اِی خُدایا
هَست مُردِنُم بِهتِر...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...