برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستانها ، پاییزها و زمستانها...

برایت آرزوی خوب ترین بهارها ، تابستانها ، پاییزها و زمستانها را دارم ...

آرزو می کنم ، شانه به شانه ی کسی قدم بزنی که از گفتنِ دوستت دارم نمی هراسد و برای اشتیاقِ دلت ، همیشه حرفهای تازه دارد ... کسی که لحن خندیدن و حرف زدنش ، حالِ دلت را خوب می کند و برق معجزه آسای نگاهش برای پیر نشدنت کافیست ، شبیه آفتابِ داغِ صبح ، برای خستگیِ مزارع گندم ... آرزو می کنم ثانیه هایت کنار کسی دقیقه شوند که نمودار هیجان زندگی ات را به نقطه های اوج می رساند .... دقیقه هایت در آغوش کسی ساعت شوند که حضورش تپش های قلب تو را تندتر می کند و نگاهش نفس های مشتاقِ تو را به شماره می اندازد ... و ساعتهایت با کسی روز و ماه و سال شوند که تو را بهتر از هرکسی بلد است و ناگفته های تو را از نگاه تو می فهمد ، کسی که همیشه در آستینش برای بیقراریِ تو ، بوسه های داغ و قربان صدقه های عمیق و آغوش های ناب دارد ... آرزو می کنم کنار کسی پاییزهایت را زمستان کنی و زمستان هایت را بهار ، که حضورش برای تو انتهای تمامِ حسرت و دردهای جهان باشد ... نرگس_صرافیان_طوفان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها