چای دم کرده ام به هوای اینکه بیایی برای صرف حرف ...بیایی برا...

چای دم کرده ام به هوای اینکه بیایی برای صرف حرف ...

بیایی برای عصرانه  ،.بیایی برای خوشی  ، بیایی برای رو کم کنی تیترهای یک روزنامه...
بیایی و بشوی مستند ترین اتفاق زندگی ام
چای دم کرده ام کاش بیایی ...
کاش از سر عصر بگذری و به شب نرسیده بگویی صبح نزدیک است
و درحالی که من می دانم صبح نزدیک نیست باور کنم حرفهایت را
کاش بیایی و قند در دهانت بگذاری و حرفهای شیرین بزنی و بگویی همه چیز درست می شود
و یک جرعه چای بنوشی و من از گرمای چای باور کنم راست می گویی ...
حرف دم کرده ام ، بیا چای بنوشیم ...پنجشنبه۱۵آبان 🍂🧡🍁

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...