‏حرف دل همه‌مون رو شاملو با این چند خط میگه:‏"برای تو، برای ...

‏حرف دل همه‌مون رو شاملو با این چند خط میگه:

‏"برای تو، برای چشمهایت ‏برای من، برای دردهایم ‏برای ما، برای این همه تنهایی ‏ای کاش خدا کاری کند..."🦋🍃 ‎‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار