آب داد قد کشیدمنان داد بزرگ شدمسوارش میشدمشترم میشدپدر در خا...

آب داد قد کشیدم

نان داد بزرگ شدم
سوارش میشدم
شترم میشد
پدر در خانه ی سالمندان است
ک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار