به بعضیا باس گفتعزیزم زندگی ما بازار نیستکه بری یه دور بزنی ...

به بعضیا باس گفت

عزیزم زندگی ما بازار نیست که بری یه دور بزنی و اگه از کسی خوشت نیومد برگردی ، اگه رفتی دیگه برو تا یه لگد نخوابوندم زیر گوشِت …

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...