خدايا يادته،دستشو گرفتمواوردم پيشت 

گفتم:فقط اينو ميخوام!

...

خدايا يادته،دستشو گرفتمواوردم پيشت

گفتم:فقط اينو ميخوام! گفتي:اين كمه،بهتراز اينو واست كنار گذاشتم! پاهاموكوبيدم زمين و گفتم فقط همينو ميخوام! بعد گفتي نميشه،يادته يه مكثي كردي و با يه آهي از ته قلبت خيلي آروم گفتي آخه قول اينو به يكي ديگه دادم...!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار