به نام مهربانترین
یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل زندگی ان...

به نام مهربانترین

یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل زندگی انسان، انتخاب همسر است. هیچ انتخابی در زندگی انسان پس از انتخاب عقیده
و مکتب به اهمیت و حساسیت” انتخاب همسر”نمی رسد. این انتخاب در سعادت یا بدبختی انسان نقش عمده ای دارد. بنابراین
انسان هر چه قدرمی تواند باید دقت و مشورت کند.
معیارها و ملاک هایی که در انتخاب همسر باید در نظر گرفته شود دو نوع است.
الف. آنهایی که رکن و اساساند و برای یک زندگی سعادتمندانه حتما لازماند.
ب. آنهایی که شرط کمال هستند و برای بهتر و کاملتر شدن زندگیاند و بیشتر به سلیقه و موقعیت افراد بستگی دارد.
ملاکهای دسته اول عبارتند از:
-۱ تدین و دین دار بودن فرد: زیرا انسانی که دین ندارد هیچ ندارد انسان بیدین در حقیقت مردهی متحرک است و کسی که
پایبند به دین که اصلیترین مسأله زندگی است نباشد هیچ تضمینی وجود ندارد که پایبند به رعایت حقوق همسر و زندگی
مشترک باشد .انسان دیندار هرگز نمی تواند با همسر بیدین کنار بیاید و با هم زندگی سعادتمندانهای داشته باشند.
-۲ اخلاق نیک داشتن: که منظور داشتن صفات و خلق و خوهای پسندیده در نظر عقل و شرع است. در واقع اخلاق و دین دو
ملاک و معیار اصل در ازدواج و انتخاب همسر است.
اگر بخواهیم نمونههایی از اخلاق خوب و بد را اشاره کنیم می توان موارد زیر را ذکر کرد.
الف. خوشزبانی و بدزبانی: زبان ترجمان و بیانگر احوال درون است و زبان دریچهای است از محتویات درون فرد، زبان انسان
آینهی دل اوست.
ب. بزرگواری و حسادت.
ج. خوش خلقی و کج خلقی.
د. حقپذیری و لجاجت.
-۳ شرافت و اصالت خانوادگی: اصالت خانوادگی یعنی عفت و پاکدامنی، روزی پاک در خانواده، حسن عمل در جامعه، آبرومندی
در محل کار و زندگی، اعتقاد به حلال و حرام و نداشتن لکه های ننگ مثل اعتیاد و فحشا در خانواده. این مهم ترین شرطی است
٢
که در انتخاب همسر باید درباره خانواده او داشته باشید.داشتن ثروت یا شهرت به تنهایی ملاکی برای داشتن اصالت خانوادگی
محسوب نمی شود بلکه طریقه به دست آوردن آن ها و چگونگی استفاده از آن، راهی مطمئن تر برای تشخیص اصالت خانوادگی
است.زیرا ازدواج دختر و پسر تنها پیوند و ترکیب دو فرد نیست بلکه پیوند دو خانواده است و نمیتوان گفت من میخواهم با
خود این فرد ازدواج کنم و کاری به خانواده و فامیلش ندارم. زیرا این فرد شاخهای است از این خانواده و از ریشههای همان
درخت خانواده تغذیه کرده است و صفات اخلاقی، روحی، عقلی و جسمی آن خانواده را از راه وراثت و محیط و عادات به این فرد
منتقل کرده است.
-۴ عقل: در واقع همان نورافکنی است که جاده زندگی را روشن می کند و باید زن و شوهر برای ادارهی زندگی و تربیت فرزندان
از نیروی عقل و فهم مجهز برخوردار باشند و رشد عقلی کافی پیدا کرده باشند. عاقل کسی است که سنجیده رفتار کند یعنی
بداند هر سخن جا و هر نکته مکانی دارد .پسر یا دختری که نمی داند با بزرگتران چگونه صحبت کند و ادبیات سخنان او با افراد
مختلف یکسان باشد و نحوه سخن گفتن با یک خانم پنجاه ساله و یا با یک خانم سی ساله را نداند، این فرد آمادگی لازم را برای
ازدواج پیدا نکرده است. جوانی که نداند در یک محل عمومی چگونه باید سخن بگوید و سخن گفتن او در یک محفل خصوصی و
با یک جمع عمومی یکسان باشد به بلوغ عقلانی نرسیده است.
-۵ تناسب، همتایی و کفو همدیگر بودن: که از حساس ترین نکاتی است که باید در انتخاب همسر مورد توجه قرار گیرد. مواردی
از همتایی و تناسب از نظر و جنبه های مختلف عبارتاند از:
الف. همتایی درتدین و میزان پایبندی به دستورات شرع.
ب. همتایی و هماهنگی فرهنگی و فکری.
ج. همتایی اخلاقی و پایبندی به آداب اخلاقی.
د.کفو همدیگر بودن از نظر تحصیلات علمی.
ه.تناسب در زیبایی.
و.تناسب سنی.
ز.تناسب مالی، سیاسی و سطح اقتصادی و…
٣
ملاکها و معیار و مسائل دیگری که بیشتر مربوط به سلیقه و موقعیت افراد دارد، در دستهی دوم قرار میگیرد و می توان از آن
صرفنظر کرد. ولی برای اینکه بتوانید به یک تصمیم صحیح و عاقلانهای برسید بهتر است با افراد مورد اعتماد خویش، والدین، یا
اقوام نزدیک دلسوز و عاقل و دارای تجربه مشورت کرده و با دقت کافی تصمیم مناسبی اتخاذ فرمایید.
ما معیارهایی را که در احادیث برای همسر خوب ذکر شده، بیان کردیم. شما هم همین شرایط را مد نظر بگیرید و با توکل به
خداوند اقدام نمایید. البته این شرایط نسبت به افراد نسبی هستند و نباید انتظار داشته باشید شخص مورد نظر شما از بالاترین
حد آن برخوردار باشد .
حضرت علی(ع) ضمن آموزش دعایی جهت ازدواج معیارهایی را برای انتخاب همسر بیان فرمودهاند که عبارتند از:
-۱ صالحه (شایسته): خانمی که کارهای شایسته و مورد پسند خدا را انجام دهد؛
-۲ ودود: با محبت باشد؛
-۳ ولود: نازا وعقیم نباشد؛
-۴ ش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...