سلام دوستان. این پروفایل من تو فیسبوک. خیلی دیدم که بچه ها، ...
۱۱۵

سلام دوستان. این پروفایل من تو فیسبوک. خیلی دیدم که بچه ها، ...

بچه ها ما رفتیم. دم همتون گرم همتون فدایی داری. حلال کنید. خ...
۵۱

بچه ها ما رفتیم. دم همتون گرم همتون فدایی داری. حلال کنید. خ...

چند نکته اسان
۱۹

چند نکته اسان

ایفل تاور
۱۰

ایفل تاور

ساختمان های کتابی
۷

ساختمان های کتابی

این موژست یا رنگین کمون
۴

این موژست یا رنگین کمون

ای جونم
۳

ای جونم

سلام حاجیه خانوم
۹

سلام حاجیه خانوم

ای خدا با کیا شدیم 70 میلیون.نکنه  اینم ابتکاره
۷

ای خدا با کیا شدیم 70 میلیون.نکنه اینم ابتکاره

خلاقیت ها
۵

خلاقیت ها

ووووووی. خخخخخخ خطای دید
۳

ووووووی. خخخخخخ خطای دید

رقص ایرانی با لباسهای محلی در خیابان های نیویورگ
۳

رقص ایرانی با لباسهای محلی در خیابان های نیویورگ

کی دوست داره سوار این سرسره های ابی شه؟
۴

کی دوست داره سوار این سرسره های ابی شه؟

عجب اسبیه وژدانی خخخخخ
۳

عجب اسبیه وژدانی خخخخخ

خیلی دوست دارم بدونم چجوری رفته اونجا! شما میدونید؟
۲

خیلی دوست دارم بدونم چجوری رفته اونجا! شما میدونید؟

اینجا شرکت گوگل یا پارک؟؟!
۷

اینجا شرکت گوگل یا پارک؟؟!

چاه مکن بحر کسی اول خودت دوم کسی
۲

چاه مکن بحر کسی اول خودت دوم کسی

پیشی شنل قرمزی
۳

پیشی شنل قرمزی

اینجا ولیعصر فعلیه قبلا اینجوری بوده. تهران
۲

اینجا ولیعصر فعلیه قبلا اینجوری بوده. تهران