زنده باد 

«معلمی که هر روز پنجاه کیلومتر را به‌خاطر یک دانش...
۴۹

زنده باد «معلمی که هر روز پنجاه کیلومتر را به‌خاطر یک دانش...

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ

1 - ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ بوده اﺳﺖ ...
۷

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ 1 - ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ بوده اﺳﺖ ...

دلم به سختی گرفته است..هرچه بیشتر به چشمان معصوم این افسر پی...
۱۰

دلم به سختی گرفته است..هرچه بیشتر به چشمان معصوم این افسر پی...

این هم معاز الکساسبه در مهمانی وضیافت اتش ..همانکه بر سیاوش ...
۸

این هم معاز الکساسبه در مهمانی وضیافت اتش ..همانکه بر سیاوش ...

سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار است. اینجا بیمارستان است. او بس...
۱۲

سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار است. اینجا بیمارستان است. او بس...

میرن ادماازاونافقطخاطره هاشونبجامیمونه.....
۱۴

میرن ادماازاونافقطخاطره هاشونبجامیمونه.....

صدای جیر جیر تخت دیوانه وار گوش اتاق را کَر کرده بودهردو قلب...
۸

صدای جیر جیر تخت دیوانه وار گوش اتاق را کَر کرده بودهردو قلب...

گاندی خطاب به معشوقه اش چه زیبا نوشت:خوبِ من ، هنر در فاصله ...
۴

گاندی خطاب به معشوقه اش چه زیبا نوشت:خوبِ من ، هنر در فاصله ...

لینک دانلود ترانه کوبانی ازادآهنگ جدید ﺷﮑﯿﻼ ، ﻫﻠﻦ ، ﺷﺮﻭﯾﻦ ، ...
۴

لینک دانلود ترانه کوبانی ازادآهنگ جدید ﺷﮑﯿﻼ ، ﻫﻠﻦ ، ﺷﺮﻭﯾﻦ ، ...

گروهی گرسنه تر و فقیرتر از دیروز، پله پله، محله محله، روی من...
۵

گروهی گرسنه تر و فقیرتر از دیروز، پله پله، محله محله، روی من...

گوش الاغی مدل جدید زیبایی 

1 . بعد از ، شتری کردن لب ها ، خ...
۲۴

گوش الاغی مدل جدید زیبایی 1 . بعد از ، شتری کردن لب ها ، خ...

تا وقتی داعش نزدیک بود، خبری از این پرچم نبود. درست وقتی کوب...
۱۴

تا وقتی داعش نزدیک بود، خبری از این پرچم نبود. درست وقتی کوب...

هر کی مفهومشو بدونه میتونم روش حساب کنم از سیاست سر در میاره...
۱۹

هر کی مفهومشو بدونه میتونم روش حساب کنم از سیاست سر در میاره...

سلام بعضیاهستن درست دست میزارن رونقطه ضعف آدم:-( معمولاهرروز...
۱۶

سلام بعضیاهستن درست دست میزارن رونقطه ضعف آدم:-( معمولاهرروز...

اینجا کوردستان است!سرزمین کورد و سنگر انسانیت!دیاری که دخترا...
۹

اینجا کوردستان است!سرزمین کورد و سنگر انسانیت!دیاری که دخترا...

کوبانی صرفا کوبانی نبود بلکه نشان از حمیت یک ملت بود.آزادی ک...
۱۳

کوبانی صرفا کوبانی نبود بلکه نشان از حمیت یک ملت بود.آزادی ک...

پیام تبریک مسعود بارزانی، رهبر حکومت اقلیم کردستان

امروز خب...
۵

پیام تبریک مسعود بارزانی، رهبر حکومت اقلیم کردستان امروز خب...

یک کلمه ودیگرهیچ.....


#کوبانی
۶

یک کلمه ودیگرهیچ..... #کوبانی

کـوبـانــی
غیـرتــــــ ابـد خورده ایستـــــ
در دل دختـرکان ک...
۳

کـوبـانــی غیـرتــــــ ابـد خورده ایستـــــ در دل دختـرکان ک...

کوبانی به ما درس داد
که هیچ زنی نصف یک مرد نیست


#کوبانی
۳

کوبانی به ما درس داد که هیچ زنی نصف یک مرد نیست #کوبانی