‏روزی که خواهیم مُرد، دنـیا جوری تمام خواهد شد که انگار اصلا وجود نداشته است. با مُردنِ هرکس، قیـامتی در دنیای او رخ می‌دهد، و آسمان فرو می ریزد! ستـاره‌ها پر می‌کشند و خورشید خاموش ...

‏روزی که خواهیم مُرد، دنـیا جوری تمام خواهد شد که انگار اصلا وجود نداشته است. با مُردنِ هرکس، قیـامتی در دنیای او رخ می‌دهد، و آسمان فرو می ریزد! ستـاره‌ها پر می‌کشند و خورشید خاموش می‌شود... و بعـد از آن، چه ٲهمیتی دارد اینکه تو مرا دوست داشته‌ای، یا نه!؟

۵ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
و پاییز بهاریست که عاشق شده است...

و پاییز بهاریست که عاشق شده است...

۱ هفته پیش
3K
دلم پائیز خزان‌خورده و تو، شاعرِ کوچه‌های دلم!

دلم پائیز خزان‌خورده و تو، شاعرِ کوچه‌های دلم!

۱ هفته پیش
3K