آشیانه (۴۱ تصویر)

پرنده زیبا در آشیانه زیبا #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

پرنده زیبا در آشیانه زیبا #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت_سلامتی_و_تعج...

:rose: :dove_of_peace: چقدر #پَر می کشددلم به هوای "تو"انگار...
۲

:rose: :dove_of_peace: چقدر #پَر می کشددلم به هوای "تو"انگار...

#پیامبر ما صلی الله و علیه وآله وسلم فرموده است:" اگر آنچنان...

#پیامبر ما صلی الله و علیه وآله وسلم فرموده است:" اگر آنچنان...

#آشیانهبیرون بزن ز هرزه علف ها جوانه کنمانند آتش از پس دوران...

#آشیانهبیرون بزن ز هرزه علف ها جوانه کنمانند آتش از پس دوران...

باز باران..با ترانهدارد از #مادر نشانه..بوی باران..بوی اشک #...
۳

باز باران..با ترانهدارد از #مادر نشانه..بوی باران..بوی اشک #...

#امام_علی_علیه_السلام رابطه‌ی عاطفی خود را با #حضرت_زهرا_سلا...

#امام_علی_علیه_السلام رابطه‌ی عاطفی خود را با #حضرت_زهرا_سلا...

چه خوبست گر به رسم مهربانی
بسازیم هر کدام یک سایه بانی
برای ...
۱۵

چه خوبست گر به رسم مهربانی بسازیم هر کدام یک سایه بانی برای ...

#آشیانه #هواپیما #شاتل #فضایی #فضاپیما #نمایشگاه #هوایی #آمر...

#آشیانه #هواپیما #شاتل #فضایی #فضاپیما #نمایشگاه #هوایی #آمر...

عشقت گران تمام شد خودت که هیچ ،خودم را هم باختم ...#آشیانه
۳

عشقت گران تمام شد خودت که هیچ ،خودم را هم باختم ...#آشیانه

آرام بخش هاحافظه ام را پاک کرده انداما دلم می گویدمن کسی را ...

آرام بخش هاحافظه ام را پاک کرده انداما دلم می گویدمن کسی را ...

مادرم فرشته استولی هیچوقت ندیدم پرواز کندزیرا به پایش من را ...
۱

مادرم فرشته استولی هیچوقت ندیدم پرواز کندزیرا به پایش من را ...

من اگر عروس تو باشمدیگر هیچ لباسیبرازنده ی اندام من نخواهد ب...

من اگر عروس تو باشمدیگر هیچ لباسیبرازنده ی اندام من نخواهد ب...

نگران من نباشچشم های وحشی ام راهیچ نگاه هرزه ای نمی تواند را...
۱

نگران من نباشچشم های وحشی ام راهیچ نگاه هرزه ای نمی تواند را...

شاید تو سکوت میان کلامم باشیدیده نمی شویولی تو را ، احساس می...
۱

شاید تو سکوت میان کلامم باشیدیده نمی شویولی تو را ، احساس می...

آرام تر از همیشهنگاهم می کنیو من تمام تنم راارزان تر از هوای...
۱

آرام تر از همیشهنگاهم می کنیو من تمام تنم راارزان تر از هوای...

حرفی نمانده بین ماجز همین که بین خودمان بماند" دوستت دارم "#...
۱

حرفی نمانده بین ماجز همین که بین خودمان بماند" دوستت دارم "#...

روزتون زیبا ❤#آشیانه
۱

روزتون زیبا ❤#آشیانه

شبتون آروم ❤#آشیانه
۲

شبتون آروم ❤#آشیانه

باران که روی این شهر می باردیک شب روی استانبول نیز خواهد بار...

باران که روی این شهر می باردیک شب روی استانبول نیز خواهد بار...