گنج سلیمانی /تورا تشنه بودیم و هستیم هنوز / و افزون شود این ...
۶

گنج سلیمانی /تورا تشنه بودیم و هستیم هنوز / و افزون شود این ...

هر لحظه ، یک فرصت /در گذر روزگار ، هر لحظه یک فرصت است   /  ...
۱۰

هر لحظه ، یک فرصت /در گذر روزگار ، هر لحظه یک فرصت است / ...

فخر ایران زمین
۳

فخر ایران زمین

برقِ نگاه
۴

برقِ نگاه

مهر است و ای کاش ، از گرمی مهر ، گرما بگیردهر دل که سرد است ...
۷

مهر است و ای کاش ، از گرمی مهر ، گرما بگیردهر دل که سرد است ...

یاد دوست ( 4 )
۳

یاد دوست ( 4 )

* اهل بصیرت ، واقعۀ کربلا را ، متوقف در زمان و مکان نمی دانن...
۶

* اهل بصیرت ، واقعۀ کربلا را ، متوقف در زمان و مکان نمی دانن...

جز این دعا ، چیزی ندارم برای دوستکه رسد به هر آن چه که آرزوی...
۲

جز این دعا ، چیزی ندارم برای دوستکه رسد به هر آن چه که آرزوی...

عید سعید غدیر مبارک
۲

عید سعید غدیر مبارک

یاد دوست 2
۴

یاد دوست 2

یادِ دوست
۴

یادِ دوست

اذنِ دخول
۷

اذنِ دخول

ویسگون : به جای بهتر و روان تر  و به روز تر کردن سایت ، اونو خراب تر و پیچیده تر کرده !....
۵

ویسگون : به جای بهتر و روان تر و به روز تر کردن سایت ، اونو خراب تر و پیچیده تر کرده !....

عید فطر است همرهش فصل بهار/
  بانگ شادی از دل و جانت بر آر /...
۱۳

عید فطر است همرهش فصل بهار/ بانگ شادی از دل و جانت بر آر /...

قدر شب قدر را بدانیم تا بر قدر و منزلت خویش بیفزاییم . _____...
۱۰

قدر شب قدر را بدانیم تا بر قدر و منزلت خویش بیفزاییم . _____...

نیلـوفــر دعــا 
____________________

در بهار قرآن /
بر این...
۷

نیلـوفــر دعــا ____________________ در بهار قرآن / بر این...