میترسم بیرحمیه زندگی کاری  دستم بدهآزارم بدهشکنجهم بدهپسبه ی...

میترسم بیرحمیه زندگی کاری دستم بده

آزارم بده
شکنجهم بده
پس
به یکی دل سپردم
سر رو شانه هاش گذاشتم
بهش اعتماد کردم
عاشقش شدم
عاشقم شد
ولی. از ترس بیرحمی ولم کرد
بین این دنیای بی وفا
ترکم کرد
ولی من هنوزم
دارم تو تب عشق می سوزم.......

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار