می آیییک شبرو به آسمان دراز بکشیمتو ماه را رصد کنیمن چشمان م...

می آیی

یک شب رو به آسمان دراز بکشیم تو ماه را رصد کنی من چشمان ماهت را ؟ می آیی گم شویم میان تاریکی شب ؟ تو ستاره ها را بشماری من گیسوان کهکشانی ات را ؟ راستی  وسط رویاهایمان خوابت نبرد ؛ چشمان ماهت را که ببندی من و ستاره ها  باهم خانه خراب می شویم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...