نِگا کُن با خودِت چیکآر کردی؟چرا اینقَد احمَقی آخِه؟هوم؟چِر...

نِگا کُن با خودِت چیکآر کردی؟

چرا اینقَد احمَقی آخِه؟ هوم؟چِرا مَگِه تو چند سالِته؟اَصن سِنی هم داری؟ نِگا کُن با خودِت چیکار کردی تو این سِن داری برایِ یِه پسَره لاشی گریِه میکنی پاشو برو جلو آینِه وایسا زود باش برو وایسا هَرچی فحش از دهنِت در میاد بِه خودت بدِه برو وایسا اَشکاتو پاک کُن و فقَط فحش بدِه خب؟اونوَقت خودتَم متوَجه میشی با خودِت چیکار کردی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار