بسم الله الرحمن الرحیمروزی شاگرد به خدمت استاد رسیدند و فرمو...

بسم الله الرحمن الرحیم

روزی شاگرد به خدمت استاد رسیدند و فرمودند : استاد حقیقت همیشه در خارج است ؟ استاد فرمود : مگر شما در زمین انسان نیستی؟ شاگر فرمودند : بله استاد . استاد فرمود : آیا بر زمین برتر از انسان می بینی ؟ شاگرد فرمودند : نخیر ، استاد . استاد فرمود : پس بدان بعضی موقع ها حقیقت در خارج نیست و پیش ماست شاید خود ما باشیم چون دست ما نیست که در کدام وضعیت به دنیا بیایم دست ما هم نمی شود که پیش حقیقت باشیم یا خارج آن باشیم پس باید حتی خارج حقیقت ها هم احتمال برسی دهند که شاید حق پیش خودشان بوده است پس به همین دلیل است که بعضی اختلاف جویی ها که از سر حقیقت جویی خارج بدست می آیند اشتباه است . دانسته شود که شان مشخص است ملا‌ک و انسانی و عمل همانا رابطه این است که پشتوانه ی ملاک می تواند براساس تسلطی که دارد بر انسانی و عملی دخالت کند اما انسانی و عملی نمی تواند به آن دخالت بکند و تازه اینکه دانسته شود که همچون باد و باران نباش بلکه همچون خورشید باش که سوزاندن هم دارد اما رحمتش به کسی که درمدار مناسب آن بچرخد گرمایش حیات می بخشد باشد کسی از آن دور باشد درسرما به سر می برد فقط خورشید شعور و انتخاب ندارد تو به انتخاب و شعور پس از پشتوانه ی ملاک چنین ‌باش که همانا درکل جمع می شود و صفحه ی فضا را بپذیر وگرنه پس از ظهور درعیان تو را سیاهچاله می کند و بدین چنین نابودت می کند حقیقی است می باشد و تازه اینکه دانسته کشوری نمونه دوچیز دارد اول دیانت و دوم (که معنویت و) فرهنگ و علم و آموزش و پرورش وسوم اقتصاد است چنین شد کشور بقیه ی مسائلش نمونه می شود چون این عامل بهداشت و توسعه و فناوری و نفت و ارشاد و . . . از طریق خرج مالی دانش آموز با آموزش دانش آموز شده به غایت رسیده رشد پیدا می کند و بقیه مسائل حل شده و کشور آباد می شود می باشد که دانسته شود که اینان با پیامبر (ص) چنین کردند او را خشمگین کرده و مزه هایشان را ریختند و خدا دستور مرگشان را داد چنین است که همانا ایندفعه برخورد به شدت تمام می شود ایندفعه خشن کردنمان را که با آن بازی می کنند روی جانشان تخلیه می کنیم تا بفهمند چه کردنی هستند و ایندفعه سعی شود که کارشان تمام شود بخواهند با اعصاب بازی کنند این اعصاب با جانشان بازی می کند البته شما را می گویم که مرض تخلیه بازی کردن با اعصابمان برای بقاء خودتان دارید که این را روی جانتان تخلیه می شود که معمولا کافر فتنه گر هستید فتنه ی شما هم نرم است نه سخت است فتنه ی شما بین دو نفر نیست بین یک نفر با خودش درمقابل باورش به دینش است چنین است که چنین کنید حذفتان می کنیم نظام عراق مهدوی قبل از مشکل با ایران با هم متحد شده به غیر ازسفیانی چنین کافرانی را از صحنه برمی دارند یا اقلیتش درمنطقه می کنند بعد هم دراختلاف نظام جمهوری ایران درگیر می شود نه انقلاب اسلامی که مشترک است یعنی بین رئیس جمهور ایران با عراق مهدوی اختلاف می افتد که این مسئله با آن زیرکی حل می شود اصلا نظام عراق مهدوی دلیل اختلاف رئیس جمهور را می پرسد رهبری جواب می دهد تو گوشت به من باشد یعنی عراق مهدوی ثمره ی گسترش اندیشه ی انقلاب اسلامی درعراق است همانطور که درمصر و لیبی شد فقط عراق مهدوی ثمره اش تام است چون شیعه ی آن هم نفوذ کرده است و به جد کامل مردمش را گرفته است حکومت آن دراصل دوستی را دارند چنین است که همانا هم دشمن می خواهد بین این دو را اختلاف بیندازد اما با هم پیش می روند تا گردنه ی دشمن را بزنند و اسرائیل را با امامت ولی عصر (اروحنا فدا) سقوط بدهند و باهم یک کشور زیر پارچه ی رهبری شده و آمریکا را سقوط بدهند و نظام عراق مهدوی عامل نفوذ اسلام به اروپا بشود چنان که نزدیک ظهور نظام عراق اروپا را مسلمان می کند حتی اگر اینطور شود که حکومتهایشان عوض نشده فقط نظامشان سکولار مذهبی شود بدین چنین تا اروپایان فتح اسلام (اکثر کمی) شدند دجال ظهور می کند تا جلوی این گسترش وحشتناک اسلام را با نظام مهدوی عراق همانا با درست کرد سفیانی و فرستادنش به شامات که بدترین تروریست تاریخ است تا به شدت متوقف کرده و منع این گسترش شود فقط دانسته که امام عصر(عج)خشونتی داشته باشد فقط به منافق و ابلیس و کافر حامیش و شیاطین است آنهم جزء شخصه فردی ابلیس یا اکثرا مخفی می کند اما سفیانی عریان حتی هرخود و ناخود را چنین می کند و از دم تیغ تکفیر می خواند آنهم امام عصر(عج) هزاران فرصت به او می دهد وقتی قبول نمی کند او را مخفیانه چنین بلایی می رسانند البته امام عصر(عج)آنقدر راستگو است که مخفی درگفتن نمی کند اما نشان نمی دهد چون نمی خواهد عامل اندوه بشود درحالی که مستحق آنان بود و تازه اینکه دانسته سفیانی وقتی با امام عصر(عج) مذاکره می کند وقتی پر از خشم است امام ایشان را آرام کرده و پس از آرام ایشان را نصیحت ش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است