ویژه کنید
عکس و تصویر پیمانه پیمانه غزل میریزد از روی خوشش دکان عطاری خجل میماند از بوی خوشش مست ...

پیمانه پیمانه غزل میریزد از روی خوشش
دکان عطاری خجل میماند از بوی خوشش

مست از نگاه نافذش هر شاعری وقت سخن
مشاطه میخواند غزل با دیدن موی خوشش
#فرزاد_متین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...