بچه ها ممکنه یه مدت نباشم واسه همین فصلارو.زیاد میزارم تا