arshavin007
hashemarshavin007@
آبــادان
کسی که زندگشو باخته تو نیستی
اون که با رنگ و ریا ساخته تو نیستی
اون منم، تنهاترین تنهای دنیا
اون که خوب و بد نشناخته تو نیستی
1379دنبال شده‌ها
2023دنبال کننده گان
3976مطلب
5Mامتیاز