ویژه کنید
عکس و تصویر ز بوی زلف تو مفتونم ای گل ز رنگ روی تو دلخونم ای گل من ...

ز بوی زلف تو مفتونم ای گل ز رنگ روی تو دلخونم ای گل من عاشق ز ع...

ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
ز رنگ روی تو دلخونم ای گل
من عاشق ز عشقت بیقرارم
تو چون لیلی و من مجنونم ای گل

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...