ویژه کنید
عکس و تصویر تمام چیزی که برایمان مانده انتظار یک بهار است ... یادمان نرفته ما همان هایی ...

تمام چیزی که برایمان مانده انتظار یک بهار است ... یادمان نرفته ...

تمام چیزی که برایمان مانده انتظار یک بهار است ...
یادمان نرفته ما همان هایی بودیم که زمستان های سخت را به هر ضرب و زوری بود سر میکردیم به هوای بوی عیدی !
ما همان هایی بودیم که روزها را روی کاغذ تیک میزدیم و خط می کشیدم به هوای پایان اسفند !
ما همان هایی بودیم که هیچ چیزی نداشتیم و همه چیز داشتیم ...
هر کجا بودیم و هر احوالی داشتیم ، نه دلسرد روزگار بودیم نه ناخوش احوال روزهای مانده ، دلمان خوش بود گلدان های مادربزرگ چشم براهمان مانده و گل هایش بوی غربت نمی دهد !
ما همان هایی هستیم که از یادمان بردند بهار و تابستان و پاییز و زمستان فرقی ندارد و باید دلمردگی کنیم ، از خاطر ببریم روزگاری اینجا بهار می آمد ...
🌹
بهار_اینجا_نیست

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...