بگو دوستت دارمتا قفلِ تمامِ در های بسته ی بهشت به رویم باز ش...
۸

بگو دوستت دارمتا قفلِ تمامِ در های بسته ی بهشت به رویم باز ش...

میخواهَم با بویِ تَنَت زِندِگی را رَج به رَج نَفَس بِکِشَمهَ...
۳

میخواهَم با بویِ تَنَت زِندِگی را رَج به رَج نَفَس بِکِشَمهَ...

"تو" را بی دلیـــل دوســــت دارم،،، نه ادعــــا؎ عاشـــــقی ...
۳

"تو" را بی دلیـــل دوســــت دارم،،، نه ادعــــا؎ عاشـــــقی ...

می‌دانم نمــــی‌دانیچــــقدر دوســتت دارمو چـــقدر این دوســ...
۲

می‌دانم نمــــی‌دانیچــــقدر دوســتت دارمو چـــقدر این دوســ...

عاشقانه هایم آغاز شدوقتی تو بهترین اتفاق زندگیم شدی...ترسیم ...
۲

عاشقانه هایم آغاز شدوقتی تو بهترین اتفاق زندگیم شدی...ترسیم ...

ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻡﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ...
۱

ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻡﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ...

آیا خبرتصادف و فوت رامبد جوان صحت داره؟
۳

آیا خبرتصادف و فوت رامبد جوان صحت داره؟

نمیدانمآلزایمر بودی یا عشق از روزی ک مبتلایت شده امخود را از...
۲

نمیدانمآلزایمر بودی یا عشق از روزی ک مبتلایت شده امخود را از...

◆باید ڪسی باشد در زنــــدگی ....◆هر چنــــد دور....◆اما گـــ...
۱

◆باید ڪسی باشد در زنــــدگی ....◆هر چنــــد دور....◆اما گـــ...

اعتــــراف می کنـــم ..محتــــاج حس"نفس"های توام ...ممنوعه ت...
۹

اعتــــراف می کنـــم ..محتــــاج حس"نفس"های توام ...ممنوعه ت...

عشــــق ڪه سراغت بیاید آدم هــــا برایــــت دو دستــــه می ش...

عشــــق ڪه سراغت بیاید آدم هــــا برایــــت دو دستــــه می ش...

مـפּهاے یڪ زטּ פֿـلق نشـכہبراے پـפּشانכہ شـכטּیا براے باز شـ...
۱

مـפּهاے یڪ زטּ פֿـلق نشـכہبراے پـפּشانכہ شـכטּیا براے باز شـ...

وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋـــ,,,ــﺎﺷﻖ!ﺣـ,,,ـــﺘﯽ ﮔـ,,,ـﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺯﺷﺘ,,,ــﯽ‌ﻫﺎ...
۱

وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋـــ,,,ــﺎﺷﻖ!ﺣـ,,,ـــﺘﯽ ﮔـ,,,ـﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺯﺷﺘ,,,ــﯽ‌ﻫﺎ...

چقد سخته هنوز از خواب  بیدار نشده چشات  باز نشده سریع گوشیتو...
۳

چقد سخته هنوز از خواب بیدار نشده چشات باز نشده سریع گوشیتو...

ﺩﻟـــﯽ ڪﻪ ﺑــــﺮﺩ؎ . . .ﻧــــﮕﺎﻫﯽ ڪﻪ ﺩﺯﺩﯾـــﺪ؎ . . ﺍﺣـــﺴﺎﺳﯽ...
۲

ﺩﻟـــﯽ ڪﻪ ﺑــــﺮﺩ؎ . . .ﻧــــﮕﺎﻫﯽ ڪﻪ ﺩﺯﺩﯾـــﺪ؎ . . ﺍﺣـــﺴﺎﺳﯽ...