نسخه وب بازار مستقیم

my_love (۱۸۹ تصویر)

چه حسی بهت دست میده وقتی دخترا رو یا ایدل مورد علاقه رو استیج می بینی؟؟ (خودم که اینقدر هیجان زده میشم که اشکام در میاد نمیتونم خودم رو کنترل کنم که یکجا بایستم. #kpop ...

چه حسی بهت دست میده وقتی دخترا رو یا ایدل مورد علاقه رو استیج می بینی؟؟ (خودم که اینقدر هیجان زده میشم که اشکام در میاد نمیتونم خودم رو کنترل کنم که یکجا بایستم. #kpop #korea #blackpink #rose #jisoo #lisa #jennie #blak_pink #my_love #snsd #seohyun #bts #bangtan #i_need_you

#blackpink #rose #jisoo #lisa #jennie #blak_pink #korea #my_love

#blackpink #rose #jisoo #lisa #jennie #blak_pink #korea #my_love

۰۷:۲۶صبح #my_love

۰۷:۲۶صبح #my_love

۰۷:۲۱ صبح #my_love

۰۷:۲۱ صبح #my_love

#my_love پرسیدم: « چند تا مرا دوست نداری؟ » روی یک تکه از نیمرو، نمک پاشید، گفت: « چه سوال سختی » گفتم: « به هر حال سوال مهمیه برام » نشسته بودیم توی فضای ...

#my_love پرسیدم: « چند تا مرا دوست نداری؟ » روی یک تکه از نیمرو، نمک پاشید، گفت: « چه سوال سختی » گفتم: « به هر حال سوال مهمیه برام » نشسته بودیم توی فضای باز کافه سینما داشتیم صبحانه میخوردیم کمی فکر کرد و گفت: « هیچی » بلند ...

in you eye's it's.... #masi #my_love #girl #black #me & #you

in you eye's it's.... #masi #my_love #girl #black #me & #you

#my_love #chan #چانیول

#my_love #chan #چانیول

#my_love #chan

#my_love #chan

😻 😻 😻 #my_love #chan

😻 😻 😻 #my_love #chan

#my_love #jinyong

#my_love #jinyong

سیگار .. ارامبخش ترین چیز تو دنیاس بعداز کتاب #my_love #Cgar

سیگار .. ارامبخش ترین چیز تو دنیاس بعداز کتاب #my_love #Cgar

#my_love #suga

#my_love #suga

#my_love #suga

#my_love #suga

#my_love
عکس بلند

#my_love

#my_love عاشقتم لعنتی جذاب #suga

#my_love عاشقتم لعنتی جذاب #suga