یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذابوای از آن روزی که عاشق رد ش...

یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذابوای از آن روزی که عاشق رد ش...

مِنَ الْأزَل إلی الْأبَد عَقیلةُ الْعَرَبْ مَدَدْ...#The_Han...
۷

مِنَ الْأزَل إلی الْأبَد عَقیلةُ الْعَرَبْ مَدَدْ...#The_Han...

نمی تونم از تو دست بکشمبدون تو نفس بکشم... #The_Handsome_Com...
۶۸

نمی تونم از تو دست بکشمبدون تو نفس بکشم... #The_Handsome_Com...

مشق شهادت می کنن مردای این خاک...#The_Handsome_Commander 👑خو...
۶۳

مشق شهادت می کنن مردای این خاک...#The_Handsome_Commander 👑خو...

سپر 2پایتان گر طرف کرب بلا باز شودآخرین جنگ جهانی حق آغاز شو...
۷

سپر 2پایتان گر طرف کرب بلا باز شودآخرین جنگ جهانی حق آغاز شو...

سپر 1تا بهار عربی روی علف باز کندجبهه در شام و عراق از سه طر...
۳

سپر 1تا بهار عربی روی علف باز کندجبهه در شام و عراق از سه طر...

فکر می کنم شبی ببلعد آخرش مرا دهان لایه ی اُزُن#The_Handsome...
۲

فکر می کنم شبی ببلعد آخرش مرا دهان لایه ی اُزُن#The_Handsome...

عیدانه😍❤️عیدتون مبااارکککک😍😍😍😍💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹#The_Handsome_Commande...

عیدانه😍❤️عیدتون مبااارکککک😍😍😍😍💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹#The_Handsome_Commande...

شدت میدان#The_Handsome_Commander 👑

شدت میدان#The_Handsome_Commander 👑