شهید آرمان ...

ARMANTOPOL

آدم خوبی نیستم از من انتظار خوب بودن نداشته باشید
ممنون

دوستان لطفا نظرتون رو در مورد پروفایلم بهم بگید خوشحال میشم

شب جمعست...

شب جمعست...

غیبت...
۲

غیبت...

فقط و فقط...

فقط و فقط...

یافاطمه...

یافاطمه...

یافاطمه...
۳

یافاطمه...

یا فاطمه...

یا فاطمه...

پست های بعدی رو هم ببینید لطفا

پست های بعدی رو هم ببینید لطفا

دروغ نگیم...
۲

دروغ نگیم...

سنگ زد...
۲

سنگ زد...

طرز رفتار...
۲

طرز رفتار...

شب جمعست...
۲

شب جمعست...

قاسم سلیمانی

قاسم سلیمانی

از رگ گردن به شما نزدیک تریم...

از رگ گردن به شما نزدیک تریم...

دوران بزن در رو تمام شده است

دوران بزن در رو تمام شده است

غربت...

غربت...

ای خدا...
۲

ای خدا...

رفتار مناسب

رفتار مناسب

بدهکار...

بدهکار...

اذان آخر...
۱۰

اذان آخر...

#مسیح_علی_نژاد

#مسیح_علی_نژاد