افلاکی ها

Aflakiha

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
و تماشای تو زیباست اگر بگذارند
من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم
عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

۹۸/۱۰/۱۳ ۰۱:۲۰ به وقت #حاج_قاسم

خنده‌های تومرا باز از این فاصله کُشت...#سردار_دلها#حاج_قاسم
۲۴

خنده‌های تومرا باز از این فاصله کُشت...#سردار_دلها#حاج_قاسم

چه استراحت خوبی است در جوار خودم خودم برای خودم با خودم کنار...
۵۰

چه استراحت خوبی است در جوار خودم خودم برای خودم با خودم کنار...

تک حبه‌ ی بهشتی انارم
۶۵

تک حبه‌ ی بهشتی انارم

حواست هست به موهای سفید سرم
۲۸

حواست هست به موهای سفید سرم

مواظب مقدس نماها باشید
۴۷

مواظب مقدس نماها باشید

از دلتنگی میمیرید، تماس نمیگیگیرید؟#عاشقانه #عشق
۱۷

از دلتنگی میمیرید، تماس نمیگیگیرید؟#عاشقانه #عشق

خودتون رو برا بعضی آدما حیف نکنید، حذفشون کنید ...
۳۵

خودتون رو برا بعضی آدما حیف نکنید، حذفشون کنید ...

روز دانشجو رو به اونایی که شاگرد #شیطونن تبریک میگم
۹

روز دانشجو رو به اونایی که شاگرد #شیطونن تبریک میگم

سنگینی یک لحظه نگاه تو چه کرده‌ست با سست‌ترین پایه این خانه ...
۶

سنگینی یک لحظه نگاه تو چه کرده‌ست با سست‌ترین پایه این خانه ...

به دیدنم بیااین تلفن لعنتیدکمه ی #آغوش ندارد ...            ...
۱۱

به دیدنم بیااین تلفن لعنتیدکمه ی #آغوش ندارد ... ...

من خود به سر ندارمدیگر هوای #سامان
۴

من خود به سر ندارمدیگر هوای #سامان

باران گرفته بود که دیدم تو را عزیز
۳

باران گرفته بود که دیدم تو را عزیز

#ساعت_مچی اممرا به تو نزدیک می کندهی زمان را جلو می کشدثانیه...
۱۱

#ساعت_مچی اممرا به تو نزدیک می کندهی زمان را جلو می کشدثانیه...

گاهی تعلقاتاز یه #ساعت_مچی شروع میشه
۱

گاهی تعلقاتاز یه #ساعت_مچی شروع میشه

#تنهایی‌مون رو بد نفروشیم!خیلی‌ها ارزش ورود به حریمِ #قلبِ م...
۲۴

#تنهایی‌مون رو بد نفروشیم!خیلی‌ها ارزش ورود به حریمِ #قلبِ م...

اخیرا زمینه‌سازان ظهور جمعه‌ها به شهادت می‌رسند،و زمینه‌سازا...
۱۱

اخیرا زمینه‌سازان ظهور جمعه‌ها به شهادت می‌رسند،و زمینه‌سازا...

لطفا ایشون را به فاتحه ای مهمان کنید
۱۹

لطفا ایشون را به فاتحه ای مهمان کنید

روی قبرم بنویسید که خواهر بودم
۹

روی قبرم بنویسید که خواهر بودم

چالش کتاب یادت باشد
۱

چالش کتاب یادت باشد