بلای شیطانیم من

Ainaz7

مقــــام معظـــــــم شیطـــــنت
اینستا= Khanomkosholo_fr

سلامتی همه دخملـا:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️:he...
۴

سلامتی همه دخملـا:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️:he...

کوجایی عشخم:relieved_face::pensive_face:
۳

کوجایی عشخم:relieved_face::pensive_face:

بله دیگه
۲

بله دیگه

بله بله نگران سقفم نباشین
۱۱

بله بله نگران سقفم نباشین

حال و هوای این روزام #چیزشعرمفت
۹

حال و هوای این روزام #چیزشعرمفت

+چِعـ طَعمیـ رو دوسـ دآریـ ؟_طَعمِعـ لَباشـ :) :kiss_mark:
۴

+چِعـ طَعمیـ رو دوسـ دآریـ ؟_طَعمِعـ لَباشـ :) :kiss_mark:

پسری به دختر که تازه باهاش دوست شده میگه:امروز وقت داری بیای...
۱۳

پسری به دختر که تازه باهاش دوست شده میگه:امروز وقت داری بیای...

:collision_symbol::dizzy_symbol::glowing_star:

:collision_symbol::dizzy_symbol::glowing_star:

عکس نوشته خودم روی عکسم
۸

عکس نوشته خودم روی عکسم

والا بوخدا
۲

والا بوخدا

#Ainaz7
۱۹

#Ainaz7

عشق من کودک بمان دنیا بزرگت میکند بره باشی یا نباشی گرگ گرگت...
۷

عشق من کودک بمان دنیا بزرگت میکند بره باشی یا نباشی گرگ گرگت...

حلالم کن اگر روزی گرفتار دلت بودم:flushed_face:نفهمیدم که خو...
۸

حلالم کن اگر روزی گرفتار دلت بودم:flushed_face:نفهمیدم که خو...

اگه خدا بخواد قراره هممون این جوری بمیریم
۳

اگه خدا بخواد قراره هممون این جوری بمیریم

لفطا جواااب:worried_face:
۴۰

لفطا جواااب:worried_face:

پایان قصه مارا همان اول لو دادند هما لضه که گفتند:یکی بوود ی...
۱

پایان قصه مارا همان اول لو دادند هما لضه که گفتند:یکی بوود ی...

:hushed_face:
۱

:hushed_face:

:confused_face:

:confused_face: