امتیاز
18170
دنبال‌کنندگان
66
دنبال‌‌شوندگان
8
مورد‌ علاقه

مخم قاط زدع دیگ⛔🧠

کی بشع منم بمیرم🥀دیگه خسته شدم 🥀🥀 دنیایع لعنتی

2

مَنٍ عٍآشِقً خَنٍدِعً هٍآتَمٍ ،پَصٍ بِخًنٍدٍ حَتٍاً شٌدِعً ب...

43

تۇ ٶڨٹێ ميفهمى مڼ کى بۊڍم كح ڈيڴۿ إۈڹ آډم ڨبڷ ڼمیشٹم بۯآټ🇦🇱

16

این زندگی کجاش قشنگہ ؟آدرس بدینシ

بِلایک‌اَگِ‌غِیرَتِت‌بآلآس👐🏼تَقدیمـ بِـ بی غیرَتا🤫

ꜜᆢᣵ⌄ᣘ ᒄ⌄ᣘ ᵍᐤᔿ꘍ᔿ ᒃᐟᣕ ᐟᣕ ꘍ᒄ⌄ᔿ꘍↜⃔`صڑ ډڕڰم بىڹ عێڹ عٵډما៵‹🎒💔›

27

ڛڂټ ٻڍڛټ ٻيٵييڹ ټٵ ڛٵڍھ ؏ ڍڛټ ټڔيڹ

ᙆᑎᒄᕐᐠ ᣵᑋᐤᑯᑋ ᵞ ᣵᐤᙆᑎ ᒄᒻ ᔿᗨ ᒃᣔᒄᔾᐤᑎᔾزڼڋڲی شڈ؏ ېح صۆزטּ ڍڵ مآ بٵڊك...

14

مڹ ٵڳھ مثڶ ڂيڶيٵ ٻۆڍم…ٵڶٵڹ ٻٵ ڂيڶيٵ ٻۆڍم

19

این پیامو خواهرم زیر پستش گذاشته ک پرستار هست لطفا اگ ب خاطر...

37

_✟اِنقَده‌دوصْتْ‌دارم⃢𖠃🎳 _✟صُبح‌مامانَم⃢𖠃🎴 _✟داد‌بِزَنه‌هوی⃢...

6

#بژی #کورد و کورد زوان#کرمانشان#kurd

ࡆࠛכܩܢ⁧ࡅ࡛ߊ⁧ࡄ݅ࡅ࡙ࡍ࠭⁧ܣࡅ࡙ܟ݆ܢ⁧ࡆࡅߺ߳ܦ߭ߊ⁧ܦ߳ܨࡅ࠭ܩࡅ࡙ࡐ⁧ܦ࠭ࡅߺ߳ܘ...🤯

بᭂد شدم چᭂون خوبیᭂم به چᭂش کسᭂی نیᭂومد!

2

نٌوٍبَتٍ مٍآعً عَمٍ مٍیًشِعً بٌلَنٍدً شٍیًم فِعًلَنٍ دٍآرًیٍ...

1

✡SaLaMati HaMe BaDa❥☜

20

بعضیام از پلنگ بودن فقط شلوارشو دارناز زرنگ بودن کتونیشو😹(:

56

ما گُرگا توبه کَردیم حاجی جَنگَل بِمونه واسح خَرگوشایِ خوشگِ...

2

رنگ و رو رَفته باش وَلی آدَم هَفت رنگ نَباش🤏🏼