Atre_Khatereh


در «نوشته هایم» تنهاییم را پنهان میکنم
در «دلم» دلتنگی ام را...
در «سکوتم» حرفهای نگفته ام را
در «لبخندم» غصه هایم را...

دل من
چه خردساااااااااال است
ساده می نگرد
ساده می خندد
ساده می پوشد

دل من
از تبار دیوارهای کاهگلی ست
ساده می اُفتد
ساده می شکند
ساده میمیرد
ساااااااااااااااااده

از یاد نمی برم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.لحظه ی قشنگ دوست...
۷

از یاد نمی برم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.لحظه ی قشنگ دوست...

ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺷﻮ ، ﺩﺭﯾﮏ ﺷﺐ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽﺑﮕﺸﺎﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ، ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺯﯾ...
۷

ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺷﻮ ، ﺩﺭﯾﮏ ﺷﺐ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽﺑﮕﺸﺎﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ، ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺯﯾ...

در دل بینوای منعشق تو چنگ میزند...
۷

در دل بینوای منعشق تو چنگ میزند...

اینجا برای از تو نوشتن،هوا کم است...
۳

اینجا برای از تو نوشتن،هوا کم است...

دلم تو را میخواهد   نه برای رسیدن به آغوشت   فقط جرعه ای از ...
۴۱

دلم تو را میخواهد نه برای رسیدن به آغوشت فقط جرعه ای از ...

‏بگذار منبیشتر دوستت بدارمبیشتر عاشقت باشم، بیشتر بخواهمت!بگ...
۴

‏بگذار منبیشتر دوستت بدارمبیشتر عاشقت باشم، بیشتر بخواهمت!بگ...

بدون وجود باران، هیچ چیز رشد نمی کندگاهی لازم است طوفانهای ز...
۲۱

بدون وجود باران، هیچ چیز رشد نمی کندگاهی لازم است طوفانهای ز...

رزق همیشه پول نیست...آدمای اطرافمون هم، رزق و روزی هستن😍😊❤ال...
۱۸

رزق همیشه پول نیست...آدمای اطرافمون هم، رزق و روزی هستن😍😊❤ال...

شیرینی لبخند انار من و توستبا خش خش برگ، بیقرار من و توستچون...
۲۵

شیرینی لبخند انار من و توستبا خش خش برگ، بیقرار من و توستچون...

لحظه های قشنگ امروز، #خاطره های قشنگ فردا هستند..برای همدیگه...
۱۷

لحظه های قشنگ امروز، #خاطره های قشنگ فردا هستند..برای همدیگه...

#به_وقت_نارنگی🍊😊

#به_وقت_نارنگی🍊😊

#به_وقت_نارنگی🍊😊

#به_وقت_نارنگی🍊😊

🌸🌸🌸تقدیم به شما خوبان🌸🌸🌸امروزتون مبارک و نیکو💫۱۳۹۹/۹/۹*سلام ...
۲۶

🌸🌸🌸تقدیم به شما خوبان🌸🌸🌸امروزتون مبارک و نیکو💫۱۳۹۹/۹/۹*سلام ...

بالاتر از آسمان جایی نیستزیباتر از گل چیزی نیستقشنگتر از عشق...
۱۱

بالاتر از آسمان جایی نیستزیباتر از گل چیزی نیستقشنگتر از عشق...

قسم به عشق...!که هیچ به دل نشسته ایز دل نخواهد رفت ...!
۲۱

قسم به عشق...!که هیچ به دل نشسته ایز دل نخواهد رفت ...!

میخواهمت...با تمام وجودماز اعماق قلبمبرای همیشگی هایم...میخو...
۱۲

میخواهمت...با تمام وجودماز اعماق قلبمبرای همیشگی هایم...میخو...

آنقدر نامت را میخوانمتا بند بند دلتدر لالایی چشمانم به خواب ...
۱۴

آنقدر نامت را میخوانمتا بند بند دلتدر لالایی چشمانم به خواب ...

همچون برکه ای آرامکه به درختی سرزنده و سبز دل باخته استو از ...
۲۱

همچون برکه ای آرامکه به درختی سرزنده و سبز دل باخته استو از ...

قسم به حیرانی برگ خشگیده  پاییز  به غریو  شورانگیز رعد باران...
۱۵

قسم به حیرانی برگ خشگیده پاییز به غریو شورانگیز رعد باران...

هر دردی که انسان را به سکوت وا میداردبسیار سنگین تر از دردیس...
۹

هر دردی که انسان را به سکوت وا میداردبسیار سنگین تر از دردیس...