1

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

4

موخوام....

15

لطفا به تهیونگ رای بدید عقبه😭💔👇🏻چرا تهیونگ باید عقب باشه😐ارت...

2

جین عاشقتممممممممم

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

1

فقط کوکلعنتییییییی

فقط تهیونگ

19

شما سریال هورانگ رو دیدید؟؟؟؟

12

من با این دیگه ملدم

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #love

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #love #عشق

12

آرمیا ی گل این خبر دیروز ب دستم رسید زمان کمی داریمهمه آرمی ...

10

منو ببوس همه حرف های من