بزرگ‌ترین معضل دنیا شایداگه‌می‌شد درونِ‌آدمهارو دید، متوجه می‌شدیم‌که تقریبااکثریتمون‌داریم یه‌روحِ آسیب‌ دیده‌رو حمل‌ می‌کنیم. نقطه ضعفِ آفرینش‌اینه که به روحِ همدیگه دسترسی نداریم. نمی‌دونیـم اون داخـل داره چه اتف‍ ‍اقاتی میفته. شاید اگه می‌دیدیم هرکسی ...

بزرگ‌ترین معضل دنیا شایداگه‌می‌شد درونِ‌آدمهارو دید، متوجه می‌شدیم‌که تقریبااکثریتمون‌داریم یه‌روحِ آسیب‌ دیده‌رو حمل‌ می‌کنیم. نقطه ضعفِ آفرینش‌اینه که به روحِ همدیگه دسترسی نداریم. نمی‌دونیـم اون داخـل داره چه اتف‍ ‍اقاتی میفته. شاید اگه می‌دیدیم هرکسی داره یه غمِ بزرگ‌رو باخودش‌حمل می‌کنه، کمترحرف‌می‌زدیم. دنیایی‌که هر روز داره بیشتر و بیشتر به ...

۲ روز پیش
4K
مجبورت کردن به بد بودن آخرش‌همۀ‌محبتهای‌بیجایی‌که‌به‌همه‌کردی و ذره‌ایش‌رو در حقت‌ نکـردن، همۀ بی‌احت‍ ‍رامی‌هایی‌که‌دیدی‌ودرجوابش‌احترام‌گذاش‍ ‍تی تااونی‌که‌حرمت‌شکسته تونباشی، همۀ وقتایی‌که‌ نذاشتی‌ناراحتی‌بمونه‌برای‌کسی و خـودت تا خـرخره توی ناراحتی ازشون دست‌ و پا زدی، همـۀ اهمیت و ارزش‌های ...

مجبورت کردن به بد بودن آخرش‌همۀ‌محبتهای‌بیجایی‌که‌به‌همه‌کردی و ذره‌ایش‌رو در حقت‌ نکـردن، همۀ بی‌احت‍ ‍رامی‌هایی‌که‌دیدی‌ودرجوابش‌احترام‌گذاش‍ ‍تی تااونی‌که‌حرمت‌شکسته تونباشی، همۀ وقتایی‌که‌ نذاشتی‌ناراحتی‌بمونه‌برای‌کسی و خـودت تا خـرخره توی ناراحتی ازشون دست‌ و پا زدی، همـۀ اهمیت و ارزش‌های زیادی‌که به‌آدمای‌کم‌ارزش‌وبی‌اهمیت‌داد‌ی رو، همۀ کم‌بودن‌هارو، همۀ بی‌معرفتی‌ها و بی‌عاطفه بودن‌هارو، همۀ تلخی‌هایی‌که حقت نبود و ...

۲ روز پیش
4K
سعدی جان ... این روزها قلم نه تنها نمی‌رقصد بلکه می‌ ‌گرید مرثیۀ دردهای پی‌درپی‌اش را که بی درمان به تبی تازه تبعیـد می‌شـود. شربت‌ که‌هیچ، آبِ‌خوشی‌از گلوی‌دردناکِ‌‌لحظه‌ها پایین‌ نرفته، جای‌ جدیدی‌ در پیکرِ روزگار ...

سعدی جان ... این روزها قلم نه تنها نمی‌رقصد بلکه می‌ ‌گرید مرثیۀ دردهای پی‌درپی‌اش را که بی درمان به تبی تازه تبعیـد می‌شـود. شربت‌ که‌هیچ، آبِ‌خوشی‌از گلوی‌دردناکِ‌‌لحظه‌ها پایین‌ نرفته، جای‌ جدیدی‌ در پیکرِ روزگار مان‌ عفـونی‌ می‌شود. سعدی‌ جان؛ کجایی که ببینی نفسی‌که فرو می‌رود ممدِّ حیات نیست‌که وقتی ...

۲ روز پیش
4K
حـرف نـزن، عمل کـن! می‌دانید چیست؛ سکوت همیشه به معنی رضایت نیست. گاهی چنان می‌شکنیم که لال‌ می‌شویم‌ و لال شدنمان‌را پای‌رضایت مان می‌گـذارند. می‌دانی چیست؛ اگر فکر می‌کنی با کم‌اهمیت جلـوه دادنـم خـودت را ...

حـرف نـزن، عمل کـن! می‌دانید چیست؛ سکوت همیشه به معنی رضایت نیست. گاهی چنان می‌شکنیم که لال‌ می‌شویم‌ و لال شدنمان‌را پای‌رضایت مان می‌گـذارند. می‌دانی چیست؛ اگر فکر می‌کنی با کم‌اهمیت جلـوه دادنـم خـودت را برایم بزرگ کنی و مرا شیفتۀ خود کنی سخت در اشتبـاهی. اگر با مـن بیایی ...

۲ روز پیش
3K
دلیلی برای شادی خواستم بنویسم عید آمد و با خود آغازی دوبـاره آورد؛ امـا آغـاز از درون شـکل می‌‌ گیــرد نه با عـوض شـدن تاریـخ. خواستم بنویسم عـید آمد و همه جا نو و تازه ...

دلیلی برای شادی خواستم بنویسم عید آمد و با خود آغازی دوبـاره آورد؛ امـا آغـاز از درون شـکل می‌‌ گیــرد نه با عـوض شـدن تاریـخ. خواستم بنویسم عـید آمد و همه جا نو و تازه شد؛ اما متوجه شدم تنها لباس و دکـوراسیونِ خانه و پولِ عیـدیِ لای قـرآن نو ...

۲ روز پیش
3K
کاش‌؛ حـواس‌مان‌ به‌ همدیـگر بـود. ما فراموشی ممتدی هستیم‌که یک‌لحظه توقف‌می‌کنیم و بعد دوباره‌فراموشکارتر از قبل به‌آغوشِ آهنین روزمرگی عادت می‌کنیم. ما شباهن‍ ‍گام آنقدرخسته به خانه‌مان‌که نام‌ دیگرش خوابگاه است می‌رسیم که از لمسِ ...

کاش‌؛ حـواس‌مان‌ به‌ همدیـگر بـود. ما فراموشی ممتدی هستیم‌که یک‌لحظه توقف‌می‌کنیم و بعد دوباره‌فراموشکارتر از قبل به‌آغوشِ آهنین روزمرگی عادت می‌کنیم. ما شباهن‍ ‍گام آنقدرخسته به خانه‌مان‌که نام‌ دیگرش خوابگاه است می‌رسیم که از لمسِ آغوشِ عزیزان‌مان وا می‌مانیم. ما مسخِ این دورِ باطل، دور شـده‌ایـم از آنـچه بـودیم و ...

۲ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۲ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۲ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۲ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
585
۳ روز پیش
547
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
553
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
486
۳ روز پیش
473
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
449
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
3K
#موزیک_ویدیو_درخواستی

#موزیک_ویدیو_درخواستی "درد واره‌ها" ویژه‌ی عکسنوشته و تکست https://t.me/Dardvarehha

۳ روز پیش
3K