عالی🏆😂😂😂#exo
۸

عالی🏆😂😂😂#exo

L G O ς*-*🌌#v#jk#BE
۶۳

L G O ς*-*🌌#v#jk#BE

"Life Goes On "MV~🏡#BTS#BE
۱

"Life Goes On "MV~🏡#BTS#BE

من  دیگه زدم به سیم آخر😂😂😂بیاین یه سمّ دیگه😂جیکوک و آهنگ کلا...
۲۲

من دیگه زدم به سیم آخر😂😂😂بیاین یه سمّ دیگه😂جیکوک و آهنگ کلا...

وقتی تو کلاس آنلاینی و وانمود می‌کنی نت قطع و وصل میشه ..!!😹...
۱۰

وقتی تو کلاس آنلاینی و وانمود می‌کنی نت قطع و وصل میشه ..!!😹...

: هیچ عکسی نمی‌تونه بهت آسیب روحی وارد کنهعکس شش نفره:#bts
۱۱

: هیچ عکسی نمی‌تونه بهت آسیب روحی وارد کنهعکس شش نفره:#bts

𝙄𝙈 𝙈𝘼𝘿 𝘼𝙏 𝘽𝘼𝙉𝙂𝙏𝘼𝙉🥺🥂🍻❥︎  #𝐛𝐭𝐬  #𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨
۵

𝙄𝙈 𝙈𝘼𝘿 𝘼𝙏 𝘽𝘼𝙉𝙂𝙏𝘼𝙉🥺🥂🍻❥︎ #𝐛𝐭𝐬 #𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨

جا داره از همین تریبون، یه سلام هم به استایلیست تیونگ بکنیم ...
۱۶

جا داره از همین تریبون، یه سلام هم به استایلیست تیونگ بکنیم ...

"وقتی استیکر اشتباهی میفرستی" ..ورژن ویکوک💔😹😹😹😹😹😹😹#vkook
۱۵

"وقتی استیکر اشتباهی میفرستی" ..ورژن ویکوک💔😹😹😹😹😹😹😹#vkook

||||~||||There is no "Right Time", There is just time and yo...

||||~||||There is no "Right Time", There is just time and yo...

____ςς♀𐚤⋅𝘼 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙥𝙖𝙞𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙨 𝙤𝙛 𝙡𝙞𝙚𝙨.زندگی ای که با ...
۹

____ςς♀𐚤⋅𝘼 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙥𝙖𝙞𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙨 𝙤𝙛 𝙡𝙞𝙚𝙨.زندگی ای که با ...

_چیشد که با حجاب شدی؟؟+جیمینی رو دیدم که روسری بسته بود...🔪😹
۲۲

_چیشد که با حجاب شدی؟؟+جیمینی رو دیدم که روسری بسته بود...🔪😹

و همانگونه بود که ان سی تی بچه های آینده خود را فدای یک ریلی...
۱۷

و همانگونه بود که ان سی تی بچه های آینده خود را فدای یک ریلی...

معرفی توایس باهنرمندی این خانم😹💫
۷

معرفی توایس باهنرمندی این خانم😹💫

من قیافه ی دومشو بیشتر میپسندم😍😹
۱۱

من قیافه ی دومشو بیشتر میپسندم😍😹

کیوتا😹😹💔#bts
۲۱

کیوتا😹😹💔#bts

😹😹😹😹#jin
۱۱

😹😹😹😹#jin

هیچ حرفی برا گفتن ندارم😹حقیقت تلخه😹😹#nct
۱۰

هیچ حرفی برا گفتن ندارم😹حقیقت تلخه😹😹#nct

چه خوشگلن..😍👌👑#sm
۱۴

چه خوشگلن..😍👌👑#sm

هیتر:یونگی یه دارک رپر بددهنه که قلپ قلپ ویسکی میخوره و استی...
۹

هیتر:یونگی یه دارک رپر بددهنه که قلپ قلپ ویسکی میخوره و استی...