Alien

FellGirl

...The world is so big but you cant stop me lovin myself

کسی چه میداند، شاید تا کنون اتفاقات زیادی در کیهان اتفاق افت...
۰

کسی چه میداند، شاید تا کنون اتفاقات زیادی در کیهان اتفاق افت...

در واقع #نسبیت می‌گوید وجود هر جرمی در چارچوب #فضا-زمان انحن...
۰

در واقع #نسبیت می‌گوید وجود هر جرمی در چارچوب #فضا-زمان انحن...

در #علم #ستاره شناسی #شهاب #سنگ به قطعات سنگی معلق در #قضا گ...
۰

در #علم #ستاره شناسی #شهاب #سنگ به قطعات سنگی معلق در #قضا گ...

همانطور که می دانید #سیاهچاله ها قسمت هایی در فضا هستند که د...
۰

همانطور که می دانید #سیاهچاله ها قسمت هایی در فضا هستند که د...

در این عکس بیش از چهار هزار سیاره را می‌بینید که در طی این س...
۰

در این عکس بیش از چهار هزار سیاره را می‌بینید که در طی این س...

کرم چالهاز نظر یک دانشمند دانمارکی اندازه گیری کوآنتومی نمی‌...
۰

کرم چالهاز نظر یک دانشمند دانمارکی اندازه گیری کوآنتومی نمی‌...

:waning_gibbous_moon_symbol:این نقطه، بزرگترین نقطه خالی کیه...
۰

:waning_gibbous_moon_symbol:این نقطه، بزرگترین نقطه خالی کیه...

:waning_gibbous_moon_symbol:در حدود بیست و شش هزار سال نوری ...
۰

:waning_gibbous_moon_symbol:در حدود بیست و شش هزار سال نوری ...

#پادماده
۰

#پادماده