همایون

Homayn

دُرسته هیچے نیستَم
وَلــــــے یه سَـــــــــــــربازه تُـــخــــــــسَـــــــم کـــــه
بـــــے بـــــے چیه؟
آس و شاهِشَم آدَم حساب نَکردَم
تو که دیگه جایه خود دارى

میکس ‌شادشهر و بهم میزنه چشاتلینکشhttp://cdn2.tibamusic.com/...

میکس ‌شادشهر و بهم میزنه چشاتلینکشhttp://cdn2.tibamusic.com/...

سلام آقا... که الان روبه روتونممن اینجام و... زیارت نامه میخ...

سلام آقا... که الان روبه روتونممن اینجام و... زیارت نامه میخ...

6 هزار نفر فالو داشتمخیلی هاشون از ویس رفته بودنمجبور شدم از...
۴۹

6 هزار نفر فالو داشتمخیلی هاشون از ویس رفته بودنمجبور شدم از...

شما یه آدمـــِـــــــــــHOTدورُ بَریاتـــــــــــــ همهLATف...

شما یه آدمـــِـــــــــــHOTدورُ بَریاتـــــــــــــ همهLATف...

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن

خِیلیا خوبَن وَلی‌سلیقِه ی‌ ما‌ نیستَن

I am a good boy with bad habits

I am a good boy with bad habits

من توبه کردم که دیگ به کسی دل ندماز هر چی عشق دل زده ام

من توبه کردم که دیگ به کسی دل ندماز هر چی عشق دل زده ام

بخشیدن آدم ها راحته امااعتماد کردنِ دوباره نه!
۵۵

بخشیدن آدم ها راحته امااعتماد کردنِ دوباره نه!

‏ما عینک‍‍یا چشامون انقد که خوشگله گذاشتیمشون پشت ویترین
۵۲

‏ما عینک‍‍یا چشامون انقد که خوشگله گذاشتیمشون پشت ویترین

😒🙄
۵۵

😒🙄

بهترین آهنگی گ گوش دادم باهاش میرقصمحالم خوب میکنهمیذارمفقط ...
۹۵

بهترین آهنگی گ گوش دادم باهاش میرقصمحالم خوب میکنهمیذارمفقط ...

آهنگ شاد شکلات برای کسایی ک عاشق شکلاتن😉لینک دانلودشhttps://...
۶۴

آهنگ شاد شکلات برای کسایی ک عاشق شکلاتن😉لینک دانلودشhttps://...

دانلود آهنگ عربی شاد گومی گومی 👇🏻Myriam Fares – Goumiلینکش h...

دانلود آهنگ عربی شاد گومی گومی 👇🏻Myriam Fares – Goumiلینکش h...

خدایا چرا همیشه باهام لج میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وای چقدر دلم گرف...
۶۶

خدایا چرا همیشه باهام لج میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وای چقدر دلم گرف...

این کارا رو کردی حرصم درآد گوش میدی تلخه قصه ام برات؟پای منو...

این کارا رو کردی حرصم درآد گوش میدی تلخه قصه ام برات؟پای منو...

بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینمکه...
۱۱۳

بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینمکه...

یعنی سگ سگم هادلم میخاد فقط جررر بدمانقدر خسته امنخوابیدمکار...
۵۹

یعنی سگ سگم هادلم میخاد فقط جررر بدمانقدر خسته امنخوابیدمکار...

پسر بودن یعنی اوج خوشیت خوردن زهرماری باشه که اونم از ترس خو...
۵۰

پسر بودن یعنی اوج خوشیت خوردن زهرماری باشه که اونم از ترس خو...