همایون

Homayn

نه فرشته ام، نه شیطان، کیم و چیم؟ همینم!
نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم
نه حق حقم، نه نا حق
نه بدم، نه خوب مطلق

یعنی سگ سگم هادلم میخاد فقط جررر بدمانقدر خسته امنخوابیدمکار...
۵۶

یعنی سگ سگم هادلم میخاد فقط جررر بدمانقدر خسته امنخوابیدمکار...

پسر بودن یعنی اوج خوشیت خوردن زهرماری باشه که اونم از ترس خو...
۴۸

پسر بودن یعنی اوج خوشیت خوردن زهرماری باشه که اونم از ترس خو...

دلم آرامش میخادمثل مرگآرامش ابدیخسته ام از این همه دروغبی وف...
۱۰۳

دلم آرامش میخادمثل مرگآرامش ابدیخسته ام از این همه دروغبی وف...

امشب بدجور خسته ام
۸۶

امشب بدجور خسته ام

من یه سرباز تنهامولی توی اوج تنهایی و خستگیخودم و نباختمجنگی...

من یه سرباز تنهامولی توی اوج تنهایی و خستگیخودم و نباختمجنگی...

ی استراحت نیم ساعته
۱۲

ی استراحت نیم ساعته

ای کاش بچه بودم که اگه دلمو میشکوندن با یه بوسه همه چی یادم ...
۶۴

ای کاش بچه بودم که اگه دلمو میشکوندن با یه بوسه همه چی یادم ...

من یه پســــرم …یـــــروزی بلاخره یکی لیاقت نگه داشتن ♡قــلـ...
۹

من یه پســــرم …یـــــروزی بلاخره یکی لیاقت نگه داشتن ♡قــلـ...

والا 😒
۶۱

والا 😒

چه موهایی داشتم 😔
۸۷

چه موهایی داشتم 😔

از من قدیمی تر نداریمنبوووووووووود
۱۱۸

از من قدیمی تر نداریمنبوووووووووود

خودم #homayn#گیتار
۳۱

خودم #homayn#گیتار

ما یه مشت سربازیمفوق لیسانس 😒#homayn#سربازی
۳۵

ما یه مشت سربازیمفوق لیسانس 😒#homayn#سربازی

😂😂😂😂
۱۷

😂😂😂😂

کاملا شخمی تموم شد سارا چی شد اصلا ؟
۹۶

کاملا شخمی تموم شد سارا چی شد اصلا ؟

بارسایی نمیبینم 😂
۴۸

بارسایی نمیبینم 😂

کدوم انتخاب میکنی ؟
۱۲۰

کدوم انتخاب میکنی ؟

یکی به من بگه چ جوری بدون مهاجم ۲ تا گل زدیم آخه 😐
۲۵

یکی به من بگه چ جوری بدون مهاجم ۲ تا گل زدیم آخه 😐