کیمیا

Kimiya73

درد هایـــــــم را مینویســــــم در صفحہ‌ےِ مجازے تا دل بےطاقتـــــــــــم براے لحظاتــــــے هم کہ شده آرام بگیرد
تا شبنــــــــم چشمانــــــم براے لحظاتے هم کہ
شــــــــــده نچکـــــــــــــد....سرازیـــــــــــر نشــــــــود
تا حتے ذره اے هم کہ شده سبـــــک شوم نمیدانــــــے
نہ نمیدانــــــــے...
ایــــــــــن روزها چقـــــــــــدرپـُرِ پُـرم...
پُــــــــــرم از بغضــــــــے بےانتها...
پُــــــــــــــرم از فریادے کہ در گلـــــــو خفہ شده
اما حـــــــــــــــرف نمیزنـــــــــــم
سکـــــــــــــوتے میکنــــــــــــــم...
بہ مساحـــــــــــــــت تمام دردهاےِ بےدرمانــــــــم
ببیـــــــــــــــــــن مرا....
روزه‌ےِ سکـــــــــــــــــوت گرفتہ ام این روزها
نہ اینکه دردے نیســــــــــــــــت نہ
درد هســـــــــــت....زخـــــــــــم هست
اما گـــــــــــــــوش شنوایــــے نیست.. :
   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌ ️

   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌

حوالیِ این روزها بود که به من گفتی:"باید برای من باشی"و من ا...
۱۲

حوالیِ این روزها بود که به من گفتی:"باید برای من باشی"و من ا...

مواظب قله غرورت باشوقتی آسان فتح شدی،شاےد دیگر جذابیتے براے ...
۱۴

مواظب قله غرورت باشوقتی آسان فتح شدی،شاےد دیگر جذابیتے براے ...

بعضے زخـم ها رو بایـد درمـان ڪنےتـا بتـونے بہ راهـت ادامہ بد...

بعضے زخـم ها رو بایـد درمـان ڪنےتـا بتـونے بہ راهـت ادامہ بد...

چقـــدر سخت استهمـــرنگ جمـــاعتشدن...وقتـــى جمـــاعت خـــو...

چقـــدر سخت استهمـــرنگ جمـــاعتشدن...وقتـــى جمـــاعت خـــو...

دلتنگی... آدم را به خیابان می کشد، دلتنگم...و مردم نمی فهمند...

دلتنگی... آدم را به خیابان می کشد، دلتنگم...و مردم نمی فهمند...

و شاید پاییزحکایت عشق زنجیروار برگ هاستهر کدام به خاطر دیگری...
۱

و شاید پاییزحکایت عشق زنجیروار برگ هاستهر کدام به خاطر دیگری...

چمدانش را بست و رفت!تابستان را میگویم...وقتی دید مردم این سر...

چمدانش را بست و رفت!تابستان را میگویم...وقتی دید مردم این سر...

امروز صبح فهمیدمهنوز عاشقت هستم ...!!چون باز هم چشمانم را گش...
۱

امروز صبح فهمیدمهنوز عاشقت هستم ...!!چون باز هم چشمانم را گش...

فصلِ خرمالوهاے گَسِ نارنجے ،جیغِ برگهاےِ طَلاڪوبزیر دست و پا...

فصلِ خرمالوهاے گَسِ نارنجے ،جیغِ برگهاےِ طَلاڪوبزیر دست و پا...

زیر و رو کرده ام تمامعاشقانه ها را"علوی" با چشمهایش"شاملو" ب...
۱

زیر و رو کرده ام تمامعاشقانه ها را"علوی" با چشمهایش"شاملو" ب...

شهریور هم تمام شد         و       نیامدی؛  ...
۱۵

شهریور هم تمام شد و نیامدی؛ ...

❤️تولد دوستان گل مهر ماهیمون🎊رو تبریک میگم💜امیدوارم به تمام🎊...
۱۱

❤️تولد دوستان گل مهر ماهیمون🎊رو تبریک میگم💜امیدوارم به تمام🎊...

❤️الهی پاییز امسال همان فصلی باشد که می خواهی💛همان هایی را ب...
۳

❤️الهی پاییز امسال همان فصلی باشد که می خواهی💛همان هایی را ب...

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد🍁 🌻 بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت ب...
۹

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد🍁 🌻 بوی گل ، نذر قشنگی نگاهت ب...

چه غریبانه نشستم سر راهت که بـیاییچه غریبانه غریبانه نوشتم ک...
۱۲

چه غریبانه نشستم سر راهت که بـیاییچه غریبانه غریبانه نوشتم ک...

می نویسم به نام عشق... ❤️️بنـــــام دل❤️بـه حرمت این لحظه ها...
۵

می نویسم به نام عشق... ❤️️بنـــــام دل❤️بـه حرمت این لحظه ها...

سبز ترین خاطرات ازآن کسانیست که ، در ذهنمان عاشقانه دوستشان ...
۵

سبز ترین خاطرات ازآن کسانیست که ، در ذهنمان عاشقانه دوستشان ...

گاهی اندیشه ی داشتن🌷یک دوست خوببهترین دلگرمیزندگیستو تو همان...
۹

گاهی اندیشه ی داشتن🌷یک دوست خوببهترین دلگرمیزندگیستو تو همان...

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ. . .
۲۳

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ” ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ. . .

عـجـب مـردمـی داریـم نـہ دردت را میـفـهمـنـد نہ حـرفـت رابـا...
۲۱

عـجـب مـردمـی داریـم نـہ دردت را میـفـهمـنـد نہ حـرفـت رابـا...