•✿• مَـهـلا •✿•

Maalii

♡︎{حَسْبيَ الله}♡︎
چرخ گردون چه بخندد چه نخندد ، تو بخند ☆
خیابانِ بهار ،کوچه‌ِ فروردین‌ پلاکـ۱۳🎈
چادرم افتخارمه 😇
مطالب بدونِ مخاطب 🖇️
حوالیِ من توقف ممنوع ❌
تنها ، تنهایی ست که تنهایت نمی‌گذارد😌
تمام کپشن ها و دل نوشته ها از خودمه 🙊
پس 👈🏻 کپی ممنوع 🚫


حرفِ ناشناس🌿
https://harfeto.timefriend.net/938923425

مرسی که تا اینجا اومدی 👋🏻✨
#مَـلـی💫

شیرینی دانمارکی 😍🤤خودم پَز 🤭🙈
۳۵

شیرینی دانمارکی 😍🤤خودم پَز 🤭🙈

میدانی نفس جان ...گاهی وقت ها که دلم میگیرد ...به این فکر می...
۲۴

میدانی نفس جان ...گاهی وقت ها که دلم میگیرد ...به این فکر می...

آخ من قربونِ اون چشمایِ مشکیت و دهنِ شیر خوردَت بشم 😍🤤🙊#دختر...
۴۸

آخ من قربونِ اون چشمایِ مشکیت و دهنِ شیر خوردَت بشم 😍🤤🙊#دختر...

چه کردم 😍😁خودم پَز 🙆🏻‍♀️🙊
۳۴

چه کردم 😍😁خودم پَز 🙆🏻‍♀️🙊

اِی من قربونِ دهنت بشم 😍🤤نیازمندی ها 😋❤️
۲۹

اِی من قربونِ دهنت بشم 😍🤤نیازمندی ها 😋❤️

آسمانِ زاهدان 😍⛅عکاس _خودم🙊
۴۸

آسمانِ زاهدان 😍⛅عکاس _خودم🙊

دسرِ پان_اسپانیا 😌🍧دسرم چه دلبرونه شده 😍🙈
۷۵

دسرِ پان_اسپانیا 😌🍧دسرم چه دلبرونه شده 😍🙈

جانا ...امشب میخواهم برایِ تو بنویسم ...راستش را بخواهی ...ف...
۴۱

جانا ...امشب میخواهم برایِ تو بنویسم ...راستش را بخواهی ...ف...

خط و متن از خودم 🙈بدونِ مخاطب 😌
۶۷

خط و متن از خودم 🙈بدونِ مخاطب 😌

اینم از عکسِ بعد حمومِ پنبه جون 😍🤤سفید برفی منه 🙆🏻‍♀️🙈همین ی...
۸۷

اینم از عکسِ بعد حمومِ پنبه جون 😍🤤سفید برفی منه 🙆🏻‍♀️🙈همین ی...

اِی من فدایِ شیر خوردنت بشم 🤤🙊چشم بد ازت دور باشه پنبه جونم ...
۸۵

اِی من فدایِ شیر خوردنت بشم 🤤🙊چشم بد ازت دور باشه پنبه جونم ...

#دلبرم😌💖#دخترم‌پنبه‌جون😍🙈پ.ن: خب جونم براتون بگه اینم از چشا...
۳۷

#دلبرم😌💖#دخترم‌پنبه‌جون😍🙈پ.ن: خب جونم براتون بگه اینم از چشا...

مویِ‌ فردار و غزل دارِ تو را میخواهم 😍💕🤤پ.ن: پنبه جون از دیش...
۷۹

مویِ‌ فردار و غزل دارِ تو را میخواهم 😍💕🤤پ.ن: پنبه جون از دیش...

بفرمایید کیک 🙂🍰#خودم پَز 😁🙈
۸۹

بفرمایید کیک 🙂🍰#خودم پَز 😁🙈

و فاجعه ...!؟درست از چشمانت آغاز شد ...همان چشمانِ آهویی که ...
۵۶

و فاجعه ...!؟درست از چشمانت آغاز شد ...همان چشمانِ آهویی که ...

#پیامبر_رحمت 💛💫شما هم از این هشتگ استفاده کنید ⁦🙏🏻⁩🙂
۷۵

#پیامبر_رحمت 💛💫شما هم از این هشتگ استفاده کنید ⁦🙏🏻⁩🙂

اینم از دوناتایِ معروفم 😌⚡#خودم پَز 😁🙈
۹۹

اینم از دوناتایِ معروفم 😌⚡#خودم پَز 😁🙈

پـیـراشـکـی کِـرِم دار 🙂✨#خـودم پَـز 😁🙊
۵۵

پـیـراشـکـی کِـرِم دار 🙂✨#خـودم پَـز 😁🙊

بعضی از بودن ها هستند ... که بوی ناب آرامش را میدهند ...همین...
۳۸

بعضی از بودن ها هستند ... که بوی ناب آرامش را میدهند ...همین...

چیز کیکِ موز 🙂🍌#خودم پَز 😁🙊
۴۴

چیز کیکِ موز 🙂🍌#خودم پَز 😁🙊