😂😂🤣😂🤣
۱

😂😂🤣😂🤣

✌🏻🙏🏻
۱۲

✌🏻🙏🏻

وقتی زنت بهت اعتماد نداره😂😂😂😂✌🏻
۳

وقتی زنت بهت اعتماد نداره😂😂😂😂✌🏻

افزایش تضمینی لایک فالور🙂🙂✌🏻
۶

افزایش تضمینی لایک فالور🙂🙂✌🏻

✌🏻✌🏻✌🏻
۴

✌🏻✌🏻✌🏻

نوار مغز پسرا😂😂✌🏻
۹

نوار مغز پسرا😂😂✌🏻

چی نوشته اگه تو نستی بخونی😄😄😂
۱۰

چی نوشته اگه تو نستی بخونی😄😄😂

😂😂😂😂😂
۳

😂😂😂😂😂

😅😅😅😅😅😂✌🏻😂😅✌🏻
۳

😅😅😅😅😅😂✌🏻😂😅✌🏻

وقتی میگی من چطوری ب دنیا امدم😂😂
۵

وقتی میگی من چطوری ب دنیا امدم😂😂

مموت من😍😍😍😘
۹

مموت من😍😍😍😘

😂😅😂😅
۱۳

😂😅😂😅

حرف پر معنی دانشجو پای برگه امتحان😀😀😑
۱

حرف پر معنی دانشجو پای برگه امتحان😀😀😑

وضعیته بدی تو جامعه😂😂
۴

وضعیته بدی تو جامعه😂😂

تیشرت بهمن دولی رسید😅😅

تیشرت بهمن دولی رسید😅😅

🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂

🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂

🤣😂🤣😂🤣

🤣😂🤣😂🤣