Marzeyeh76

ғِorever ُ an"d a day oғ
нappιneѕѕ wιтн yoυ every day❤

امتیاز
491350
دنبال‌کنندگان
381
دنبال‌‌شوندگان
71
مورد‌ علاقه
2

◐ دوسٺ داشٺنٺ ♥️◑ آرامش دریاے شمال اسٺ در شب 🌙◐ و ٺو مےدانے ...

◐ دوسٺ داشٺنٺ ♥️◑ آرامش دریاے شمال اسٺ در شب 🌙◐ و ٺو مےدانے ...

⟦مَـرد که تـو باشی، زن‌بودن خوب است!از میانِ تمامِ مذکرهای د...

⟦مَـرد که تـو باشی، زن‌بودن خوب است!از میانِ تمامِ مذکرهای د...

1

بهم میڱہ:در ڱــیرِ ٺوام.....♡︎          بهش میڱم:ٺو ٺنها مــ...

1

بهم میڱہ:در ڱــیرِ ٺوام.....♡︎          بهش میڱم:ٺو ٺنها مــ...

1

•♥️•  •‍ محبوب من!وقتی شما نیستید من چه دلیلیبرای بودن دارم؟...

•♥️•  •‍ محبوب من!وقتی شما نیستید من چه دلیلیبرای بودن دارم؟...

「قرنطیـنه: اصلِ واژه، فرانسـوی‌ست...‌‌‌ ‌ ‌جایی‌ست برای جلوگ...

「قرنطیـنه: اصلِ واژه، فرانسـوی‌ست...‌‌‌ ‌ ‌جایی‌ست برای جلوگ...

ᑎᝪᎢᕼᏆᑎᏀ ᑕᗩしᗰᔑᗰᗴしᏆᏦᗴ Ꭹᝪᑌᖇ しᝪᝪᏦهیچ چیزی مث نگاهتبه من ارامش نم...

1

ᑎᝪᎢᕼᏆᑎᏀ ᑕᗩしᗰᔑᗰᗴしᏆᏦᗴ Ꭹᝪᑌᖇ しᝪᝪᏦهیچ چیزی مث نگاهتبه من ارامش نم...

‏آغوشی باش . . .و مرا به اندازه ی تمام اشتباهاتم بغل کنبدون ...

2

از تمام تعلقات جهان☆💞از بوی نم باران بهاری♡❣از ردپاهای برفی ...

1

ⁱᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤببين به یک نگاه تــو تمام من خراب شد ...❤️#روزبه_...

ⁱᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤآن جـاے ڪه عشق آمد جـان را چه محل بـاشد...❤️#مولان...

زندگی واقعا بسیار ساده است !از هر دست بدهیم ، از همان دست می...

1

یاد بگیریم بعد از هر درخواستکه به کائنات میفرستیم ...چند وقت...

4

گفتم ڪه گرفٺ....        آتش ؏شـق #ٺـو جهان را!گفتا صفت ؏شــق...

چہ خوشحــالم ڪه بین                         خاطراتــ ڪهنہ‌ام...