#عکس_نوشته_عاشقانه

#عکس_نوشته_عاشقانه

در من دختری عاشقانه مینوازد...

در من دختری عاشقانه مینوازد...

چه خوبه که تو همیشه هستی...

چه خوبه که تو همیشه هستی...

این آرزوها کوچیکن ولی خیلی قشنگن

این آرزوها کوچیکن ولی خیلی قشنگن

#عکس_نوشته_عاشقانه

#عکس_نوشته_عاشقانه

قدر آدم خوبای دور و برتونو بدونین

قدر آدم خوبای دور و برتونو بدونین

تولدت شده ولی خودت نیستی رفیق جان کاش بودی لطفا برای شادی روحش براش یه فاتحه بفرستید

تولدت شده ولی خودت نیستی رفیق جان کاش بودی لطفا برای شادی روحش براش یه فاتحه بفرستید

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#فانتزی

#فانتزی

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

کجاست واقعا؟!!!!!

کجاست واقعا؟!!!!!

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

#هنر #جذاب

#هنر #جذاب