عبدالله

R1356

بیایید تا زنده ایم یکدیگر را دوست بداریم
تولد 11/20

خـدایـا🙏✨آرامش شب را 💫نصب کسانی ڪن...که آسایش روز را💫نصیب دی...

خـدایـا🙏✨آرامش شب را 💫نصب کسانی ڪن...که آسایش روز را💫نصیب دی...

نم نمِ اشکــــهایم خیس میکند سجاده‌ام را😢با هر دانه‌ی تسبیح ...

نم نمِ اشکــــهایم خیس میکند سجاده‌ام را😢با هر دانه‌ی تسبیح ...

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...

شبتون معطر به🌸🍃بوی مهربانی💖دلتون غرق عشق و محبت💖لبتون خنـدون...

شبتون معطر به🌸🍃بوی مهربانی💖دلتون غرق عشق و محبت💖لبتون خنـدون...

الــهـــی🌸 زندگیتون🌷  پر باشه از🌸    اوج گرفتن🌷    ...

الــهـــی🌸 زندگیتون🌷 پر باشه از🌸 اوج گرفتن🌷 ...

♦️دعای زیبایی که می تواند آن را دربحران کرونا زیاد بخوانید♦...

♦️دعای زیبایی که می تواند آن را دربحران کرونا زیاد بخوانید♦...

خدایا 🙏در این شب آبان ماه به همه تنِ سالمو ذهن آروم ببخش🙏آمی...

خدایا 🙏در این شب آبان ماه به همه تنِ سالمو ذهن آروم ببخش🙏آمی...

شبتون پيچيده در حرير گرم آرامش🌸 عزیزان براتون شبی خوش آرزو د...

شبتون پيچيده در حرير گرم آرامش🌸 عزیزان براتون شبی خوش آرزو د...

⏰ زمان ....✨طولاني ميشود ، براي كساني كه غصه دارند✨دير ميگذر...

⏰ زمان ....✨طولاني ميشود ، براي كساني كه غصه دارند✨دير ميگذر...

کاش با هم بودنهایمانرا قدر بدانیمبه خدا قسمنبودنهاهمین نزدیک...

کاش با هم بودنهایمانرا قدر بدانیمبه خدا قسمنبودنهاهمین نزدیک...

کسی که تو را نصیحت میکند لزوما خود کامل نیستاما ممکن است هما...

کسی که تو را نصیحت میکند لزوما خود کامل نیستاما ممکن است هما...

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...

❣️ #سلام_امام_زمانم❣️🌻وسط جاذبه ی این همھ ࢪرنگ🍂نوڪࢪٺ تا به ا...

🍰 #شب_آدینه‌تون_پراز_لطف💚و محبت خدا 🍰آرزوهاتون مستجاب💚کانون ...

🍰 #شب_آدینه‌تون_پراز_لطف💚و محبت خدا 🍰آرزوهاتون مستجاب💚کانون ...

🌺همگے رهگذر هستیم🍀به ڪسے ڪینه نگیرید🌺دل بے ڪینه قشنگ است🍀به ...

🌺همگے رهگذر هستیم🍀به ڪسے ڪینه نگیرید🌺دل بے ڪینه قشنگ است🍀به ...

🌺جمعه ها رایحه ی خوشزندگی ستجمعه ها پراز خاطره ستجمعه ها روز...

🌺جمعه ها رایحه ی خوشزندگی ستجمعه ها پراز خاطره ستجمعه ها روز...

ای خدایی🙏 که جز تو خدایی نیست بتو پناه اوردم , بتو پناه اورد...

ای خدایی🙏 که جز تو خدایی نیست بتو پناه اوردم , بتو پناه اورد...

🌸🍂الهی زندگی تون 🍂🌸🌸🍂 مثل این گلهای زیبا🍂🌸 🌸🍂پر از قشنگی و ...

🌸🍂الهی زندگی تون 🍂🌸🌸🍂 مثل این گلهای زیبا🍂🌸 🌸🍂پر از قشنگی و ...

🌸آرزو می کنم🧡آن اتفاق قشنگ🌸برایت امروز بیفتد 🧡آن بهانه ی زیب...

🌸آرزو می کنم🧡آن اتفاق قشنگ🌸برایت امروز بیفتد 🧡آن بهانه ی زیب...

💞دعای امروز ظهرم برای 🌸همه شما عزیزان 💞تن سالم🌸آرامشی بی پای...

💞دعای امروز ظهرم برای 🌸همه شما عزیزان 💞تن سالم🌸آرامشی بی پای...

🍀جمعه رسیده و دلم خیره شده به آسمون ، منتظره کهتو بیایی آق...

🍀جمعه رسیده و دلم خیره شده به آسمون ، منتظره کهتو بیایی آق...