ملکه

R_n_t_D_n

خدا گفت : ترس از ارتفاع دارم به خاطر همین زیاد پایین رو نگاه نمیکنم.https://harfeto.timefriend.net/582579134


خودم دی 😍😍
۱۰۳

خودم دی 😍😍

سلام نمیشناسم چطوری احوالتو بپرسم ؟
۲۰

سلام نمیشناسم چطوری احوالتو بپرسم ؟

بعضی وقتا تنهایی بهترین‌جاست واسہ موندن! ⁧

بعضی وقتا تنهایی بهترین‌جاست واسہ موندن! ⁧

#JEFFREY DEAN MORGAN 😍

#JEFFREY DEAN MORGAN 😍

#جذاب
۲

#جذاب

علت مرگ خدابیامرز پاشایی هر چی بود الکیه علت اصلی دیدن اینه ...
۴

علت مرگ خدابیامرز پاشایی هر چی بود الکیه علت اصلی دیدن اینه ...

قیافه اول صبح سوپریا
۳

قیافه اول صبح سوپریا

چه عزیزه 😂😂
۱۵

چه عزیزه 😂😂