💧روناک افتخاری💧

Ronakeftekhari

مخاطب خاصم @mehdi-one
تقدیمی از طرف مهدی👇
حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم
آخ ... تا می بینمت یک جور دیگر می شوم
با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند
یاسم و باران که می بارد معطر می شوم
در لباس آبی از من بیشتر دل می بری
آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم
آنقدر ها مرد هستم تا بمانم پای تو
می توانم مایه ی گهگاه دلگرمی شوم
میل - میل توست اما بی تو باور کن که من
در هجوم باد های سرد پرپر می شوم

تقديم روناک عزيزم😘💗

دل‌های ما که به هم نزدیک باشددیگر چه فرقی می‌کندکه کجای این ...
۶

دل‌های ما که به هم نزدیک باشددیگر چه فرقی می‌کندکه کجای این ...

به جناب عشق گفتم : تو بیا دواے ما باش  ڪه به پاسخم بگفتا : ت...
۴

به جناب عشق گفتم : تو بیا دواے ما باش ڪه به پاسخم بگفتا : ت...

._‏به بهانه هاي شيرين               به ترانه هاي رنگين بكشيد...

._‏به بهانه هاي شيرين به ترانه هاي رنگين بكشيد...

هرچقدر هم خوشگل و جذاب باشی وفادار نباشی مُفت نمی ارزی..!!👌👌

هرچقدر هم خوشگل و جذاب باشی وفادار نباشی مُفت نمی ارزی..!!👌👌

ولی چیه این آدمیزاد؟یه مشت دلتنگیو بلاتکلیفی الکی

ولی چیه این آدمیزاد؟یه مشت دلتنگیو بلاتکلیفی الکی

خرم آن کس که در این محنت گاه؛خاطری را سبب تسکین است

خرم آن کس که در این محنت گاه؛خاطری را سبب تسکین است

موندگاری عطرها به اندازه ی خاطراتیه که به یادمون میارن

موندگاری عطرها به اندازه ی خاطراتیه که به یادمون میارن

تو بیایی، آبان هم لبریز مهر می‌شود.. #ریحانه_تحویلی

تو بیایی، آبان هم لبریز مهر می‌شود.. #ریحانه_تحویلی

دلتنگممثل برگى افتاده در پاييزكه درختش را نميابدو هر لحظه زي...

دلتنگممثل برگى افتاده در پاييزكه درختش را نميابدو هر لحظه زي...

صدایت... صدایت تماس مردّد سرشاخه‌های بید بود بر روانیِ آب زل...

صدایت... صدایت تماس مردّد سرشاخه‌های بید بود بر روانیِ آب زل...

‌دلتنگمو خیالِ توپونه‌ای خشک استدر دستانمکه هر چه بیشتر خُرد...

‌دلتنگمو خیالِ توپونه‌ای خشک استدر دستانمکه هر چه بیشتر خُرد...

تو آن صدای دُهلی که از دور خوشی....---------#عاطفه_فلاحی

تو آن صدای دُهلی که از دور خوشی....---------#عاطفه_فلاحی

وقتی که زندگیِ من،هیچ چیز نبود ...هیچ چیز به جزتیک تاکِ ساعت...

وقتی که زندگیِ من،هیچ چیز نبود ...هیچ چیز به جزتیک تاکِ ساعت...

تو را دوست دارمهمچو باران پاییزتو را دوست دارمهمچو اولین برف...

تو را دوست دارمهمچو باران پاییزتو را دوست دارمهمچو اولین برف...

ما برای فرار از واقعیت خوابیدیم ؛ولی کابوس دیدیم ....⊂⇝✘ @✘⇜...

ما برای فرار از واقعیت خوابیدیم ؛ولی کابوس دیدیم ....⊂⇝✘ @✘⇜...

در هوس‌ِخیالِ اوهمچو خیال گشته اماوست گرفته شهر‌ دلمن به کجا...

در هوس‌ِخیالِ اوهمچو خیال گشته اماوست گرفته شهر‌ دلمن به کجا...

نفسهايت مرا ديوانه كرده بيا ديوانگی را دوست دارمتو شمِع عشقِ...

نفسهايت مرا ديوانه كرده بيا ديوانگی را دوست دارمتو شمِع عشقِ...

گفته ﺑﻮدی درد دل ﮐﻦ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽﮐﻮ رﻓﯿﻖ راز دار و دلِ ﭘُﺮ...

گفته ﺑﻮدی درد دل ﮐﻦ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽﮐﻮ رﻓﯿﻖ راز دار و دلِ ﭘُﺮ...

•‏بوی قهوه به قدری زیباست که نمیتونه متعلق به این جهان باشه ...

•‏بوی قهوه به قدری زیباست که نمیتونه متعلق به این جهان باشه ...

•تنها ترکیب برنده ‌یِ پاییز هوای بارونی و قهوه و موزيک بی‌کل...

•تنها ترکیب برنده ‌یِ پاییز هوای بارونی و قهوه و موزيک بی‌کل...