...و تو را دوسٺـــــــ♡ ️ــــــْ دارم ناباورانہ..♡

Samira_love

@Miss.Rha ❤
@dani1362 💎⤵
@mahshid2236 ❤
@yasamin.73 ❤
@pari_ahvaz ❤
@darya_sahel ❤

#رفیقای_خاصم😍❤
https://wisgoon.com/pin/29867156/ ♡♡♡

😍🎈💃😉😜🎊تولد یه داداش جون عزیزی نزدیکه😛😜😍💎💎🎈🎈💃تبریک💎 @dani1362...
۲

😍🎈💃😉😜🎊تولد یه داداش جون عزیزی نزدیکه😛😜😍💎💎🎈🎈💃تبریک💎 @dani1362...

آیـهِ لبهایَـت را هَرکُجـا که بخوانَم میبُوسَمـش...💋💏══‌‌‌‌♥...
۶۵

آیـهِ لبهایَـت را هَرکُجـا که بخوانَم میبُوسَمـش...💋💏══‌‌‌‌♥...

چشمانم تا به تو میرسند  دستانم حسودی میکننددلم اما لبخند رضا...
۲۱

چشمانم تا به تو میرسند دستانم حسودی میکننددلم اما لبخند رضا...

تــو رها در مــن و مــن مــحــو ســراپــاے تــوامــتــو همــ...
۱۴۶

تــو رها در مــن و مــن مــحــو ســراپــاے تــوامــتــو همــ...

️عشقچیز عجیبے ست وقتے از مندیڪتاتورے مے سازد ، زود رنجڪه تنه...
۵۱

️عشقچیز عجیبے ست وقتے از مندیڪتاتورے مے سازد ، زود رنجڪه تنه...

@alwez تولدت مبارک آقارضا 🎂🎈
۵۴

@alwez تولدت مبارک آقارضا 🎂🎈

..وخدایی هست والاتر از حد تصور👌خدایا همه دل های بیقرار رو به...
۱۷۶

..وخدایی هست والاتر از حد تصور👌خدایا همه دل های بیقرار رو به...

@m_ortez_a تولدت مبارک دوست عزیز 🎈
۴۵

@m_ortez_a تولدت مبارک دوست عزیز 🎈

گاهی حواسم را پرت می‌کنممی‌افتد حوالی خیالِ تو و...!!دلم گرم...
۸۵

گاهی حواسم را پرت می‌کنممی‌افتد حوالی خیالِ تو و...!!دلم گرم...

#دوستت_دارم جمله ے عجیبے ستمثل علاقه ایست ڪه سَر میرودمیشود ...
۲۵

#دوستت_دارم جمله ے عجیبے ستمثل علاقه ایست ڪه سَر میرودمیشود ...

#عاشق را چھ نیاز است بھ توجیھ و دلیل!       ڪھ تو اے #عشق هم...
۶۲

#عاشق را چھ نیاز است بھ توجیھ و دلیل!       ڪھ تو اے #عشق هم...

بهش میڱم : اڱہ من نباشم چے میشہ؟!••میڱہ:مثل ڪاڪٺوساے ڱوشہ‌ے ...
۴۶

بهش میڱم : اڱہ من نباشم چے میشہ؟!••میڱہ:مثل ڪاڪٺوساے ڱوشہ‌ے ...

تشکرزیباست😍❤@ahlam71#خاص #زیبا
۲۷

تشکرزیباست😍❤@ahlam71#خاص #زیبا

با #طُ ام‌ دیوووانه جااانم! آنچنان عاشقانه،در قلبم جا خوش ڪر...
۳۴

با #طُ ام‌ دیوووانه جااانم! آنچنان عاشقانه،در قلبم جا خوش ڪر...

#تــو زیباترین اتفاق شب‌هاے منیاتفاقی شبیه#مـاهدر تاریڪترین ...
۴۰

#تــو زیباترین اتفاق شب‌هاے منیاتفاقی شبیه#مـاهدر تاریڪترین ...

@ahlam71 🎈🎈آبجی خوشگلم تولدت مبارک امیدوارم به هر چی که میخو...
۵۵

@ahlam71 🎈🎈آبجی خوشگلم تولدت مبارک امیدوارم به هر چی که میخو...

قمیشے میگه:آرزوهاتـو بغل ڪن😉من بغݪـتو آرزو ڪردم..😍❤══‌‌‌‌♥N♡...
۸۱

قمیشے میگه:آرزوهاتـو بغل ڪن😉من بغݪـتو آرزو ڪردم..😍❤══‌‌‌‌♥N♡...

ایـن  #شـاه_دلـم را...❤رخ "تــو" کیـش کـرد!😍      ══‌‌‌‌♥N♡S...
۵۵

ایـن #شـاه_دلـم را...❤رخ "تــو" کیـش کـرد!😍 ══‌‌‌‌♥N♡S...

واینجاے     داستان        آن که براے            #طُ         ...
۴۵

واینجاے     داستان        آن که براے            #طُ         ...

@yasamin11455 تولدت مبارک عشقم🎈😍🎈🎊❤🎉💝💐🎁🎋🎈💋🎊🎂💐🎀🍧🎂💋🎂🍭🍬🎀💑💋💖🎈🎊💏❤...
۷۰

@yasamin11455 تولدت مبارک عشقم🎈😍🎈🎊❤🎉💝💐🎁🎋🎈💋🎊🎂💐🎀🍧🎂💋🎂🍭🍬🎀💑💋💖🎈🎊💏❤...